Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto (teksti)

Elinvoima- ja omistajaohjausjaostomme toimii kunnanhallituksen alaisuudessa ja huolehtii muun muassa kunnan maapoliittisten ohjeiden valmistelusta kunnanhallitukselle, sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Elo-jaostomme toimii myös konsernijaostona eli vastaa konsernimme omistajapolitiikan ja konserniohjeiden valmistelusta kunnanhallitukselle sekä seuraa ja ohjaa tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä.

Lisäksi elo-jaostomme nimeää kunnan edustajat tytäryhteisöjen hallituksiin sekä yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Elinvoima- ja omistajaohjausjaostossamme on viisi jäsentä, jotka ovat kunnanhallituksen jäseniä tai varajäseniä.

Elinvoima- ja omistajaohjausjaoston jäsenet

Elinvoima- ja omistajaohjausjaoston jäsenet

Ota yhteyttä:

PEKKA KETTUNEN

PUHEENJOHTAJA
040 740 7950
pekka.kettunen@kontiolahti.fi

Esittelijä

Pöytäkirjanpitäjä