Esiopetus

Esiopetuksessa vahvistamme lapsesi laaja-alaista osaamista, itsetuntoa sekä vuorovaikutustaitoja ja osallisuutta myönteisten oppimiskokemusten avulla. Toimintaamme kuuluu oleellisena osana leikki. Esiopetus on velvoittavaa perusopetuslain mukaista 6-vuotiaille suunnattua tavoitteellista toimintaa, jota ohjaa esiopetussuunnitelma.

Järjestämme esiopetusta vähintään 700 tuntia vuodessa noudattaen pääosin koulujen työ- ja loma-aikoja. Sinun on huoltajana huolehdittava, että lapsesi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Toteutamme esiopetusta monipuolisissa oppimisympäristöissä ja käytämme toiminnallisia työtapoja. Lapsesi omaksuu perustietoja, -taitoja ja -valmiuksia oppimisen eri alueilta ikänsä ja edellytystensä mukaisesti. Esiopetuksemme tarjoaa lapsille tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja koulun aloittamiseen. Huomioimme lapsesi yksilölliset vahvuudet ja tarpeet.

Olemme määritelleet esiopetuksen kuljetusten periaatteet Kontiolahden kunnan kuljetussäännössä. Lapsesi on mahdollista saada maksuton kuljetus ensisijaiseen esiopetuspaikkaan, mikäli matka esiopetukseen on yli 3 km tai kun matka on erityisen vaarallinen. Toissijaiseen esiopetuspaikkaan järjestät kuljetuksen itse.

 

Esiopetukseen ilmoittautuminen

6-vuotiaiden, vuonna 2017 syntyneiden ilmoittautuminen esiopetukseen on käynnissä 10.1–31.1.2023 välisenä aikana ensisijaisesti eDaisy-palvelussa. Jos sähköinen ilmoittaminen ei ole mahdollista, voit tehdä ilmoituksen saman ajan puitteissa paperisella lomakkeella.

Jos lapsesi tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, hae myös sitä esiopetusilmoituksella. Järjestämme täydentävää varhaiskasvatusta pääsääntöisesti esiopetuksen yhteydessä ja vain painavista syistä poikkeustapauksissa yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Lähtökohtanamme on tarjota lapsellesi ehjä päivä samassa yksikössä.

Kaksivuotisessa esiopetuskokeilussa oleville teemme automaattisesti päätökset toiselle esiopetusvuodelle.

Määritämme lapsellesi ensisijaisen esiopetuspaikan kotiosoitteen perusteella. Pyrimme järjestämään paikan lähinnä kotoa olevasta esiopetusryhmästä. Mikäli paikat ovat täynnä, osoitamme ensisijaisen esiopetuspaikan seuraavasta vapaana olevasta ryhmästä. Ilta- tai vuorohoidon tarpeen perusteella voit hakea lapsellesi toissijaista esiopetuspaikkaa.

Päätös esiopetuspaikasta on luettavissa eDaisy-palvelussa 31.5.2023 mennessä.

Esikoulut

Esikoulut