Esiopetus

Esiopetuksessa vahvistamme lapsesi laaja-alaista osaamista, itsetuntoa sekä vuorovaikutustaitoja ja osallisuutta myönteisten oppimiskokemusten avulla. Toimintaamme kuuluu oleellisena osana leikki. Esiopetus on velvoittavaa perusopetuslain mukaista 6-vuotiaille suunnattua tavoitteellista toimintaa, jota ohjaa esiopetussuunnitelma.

Järjestämme esiopetusta vähintään 700 tuntia vuodessa noudattaen pääosin koulujen työ- ja loma-aikoja. Sinun on huoltajana huolehdittava, että lapsesi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Toteutamme esiopetusta monipuolisissa oppimisympäristöissä ja käytämme toiminnallisia työtapoja. Lapsesi omaksuu perustietoja, -taitoja ja -valmiuksia oppimisen eri alueilta ikänsä ja edellytystensä mukaisesti. Esiopetuksemme tarjoaa lapsille tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja koulun aloittamiseen. Huomioimme lapsesi yksilölliset vahvuudet ja tarpeet.

Olemme määritelleet esiopetuksen kuljetusten periaatteet Kontiolahden kunnan kuljetussäännössä. Lapsesi on mahdollista saada maksuton kuljetus ensisijaiseen esiopetuspaikkaan, mikäli matka esiopetukseen on yli 3 km tai kun matka on erityisen vaarallinen. Toissijaiseen esiopetuspaikkaan järjestät kuljetuksen itse.

 

Esiopetusajat lukuvuonna 2023-2024

Esiopetus alkaa to 10.8.2023
Syysloma 16.10.–20.10.2023 (vko 42)
Itsenäisyyspäivä ke 6.12.2023
Syyslukukauden viimeinen työpäivä ke 20.12.2023 (Huom! koululaisilla pe 22.12.)

Kevätlukukausi alkaa ma 8.1.2024
Talviloma 4.3.–8.3.2024 (vko 10)
Pääsiäinen 29.3.–1.4.2024
Vappupäivä ke 1.5.2024
Helatorstai 9.5. ja pe 10.5.2024 vapaapäivä (Huom! koululaisilla pe koulupv)
Esiopetusvuoden viimeinen työpäivä pe 31.5.2024

Yhteensä 700 tuntia (syyslukukausi 338h, kevätlukukausi 362h).

 

Esi- ja perusopetukseen ilmoittaudutaan 4.2.2024 mennessä

 

Esiopetus

Vuonna 2018 syntyneet lapset ilmoitetaan esiopetukseen 15.1.–4.2.2024 välisenä aikana ensisijaisesti eDaisyn kautta. Jos sähköinen ilmoittaminen ei ole mahdollista, voi ilmoituksen tehdä lomakkeella 4.2. mennessä. Huoltaja vastaa lapsen osallistumisesta esiopetukseen.

Lukuvuoden 2024-2025 esiopetuspaikat:

Päivänpaisteen päiväkodin esiopetusryhmä
Lehmon koulun tiloissa kaksi esiopetusryhmää
Lehdokin päiväkodin esiopetusryhmä
Vuoropäiväkoti Aamuvirkun esiopetusryhmä (vuorohoitoa tarvitsevat)
Paiholan päiväkodin esiopetusryhmä
Onttolan päiväkodin esiopetusryhmä (koulun tiloissa)
Kontiolahden koulun tiloissa kaksi esiopetusryhmää (Kirkonkylä)
Kontioniemen koulun päiväkodin esiopetusryhmä (koulun tiloissa)
Kulhon koulun esiopetusryhmä (koulun pihapiirissä)

Lapsen ensisijainen esiopetuspaikka määritellään kotiosoitteen perusteella. Paikka pyritään järjestämään lähinnä kotoa olevasta esiopetusryhmästä. Mikäli paikat ovat täynnä, ensisijaisen esiopetuspaikka osoitetaan seuraavasta vapaana olevasta ryhmästä. Ilta-/vuorohoidon tarpeen vuoksi tai muusta perustellusta syystä lapselle voi hakea esiopetuspaikkaa muusta kuin lähimmästä esiopetuspaikasta (toissijainen paikka). eDaisyn hakulomakkeella haku osoitetaan toivottuun yksikköön, kouluilla (Kontiolahti, Lehmo ja Kulho) sijaitseviin esiopetusryhmiin valitaan hakutoiveeksi ”Erilliseskarit” ja toive esiopetuksen sijainnista merkitään kohtaan 3. Lisätiedot: ”Muut lisätiedot”.

Jos lapsi osallistuu esiopetuksen lisäksi täydentävään varhaiskasvatukseen, haetaan myös sitä esiopetusilmoituksella. Täydentävä varhaiskasvatus järjestetään pääsääntöisesti esiopetusyksikössä, vain poikkeustapauksissa ja painavista syistä yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Lähtökohtana on tarjota lapselle ehjä päivä samassa yksikössä. Täydentävään varhaiskasvatukseen on mahdollisuus kaikissa esiopetusyksiköissä, myös koulujen yhteydessä olevissa ryhmissä.

Valitse eDaisyssä:
Hoitomuoto: Esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus,

Palvelutarve: osapäivähoito,
Tunnit/Päivät: Esiopetus osapäivä.

Ensisijaiseen esiopetusryhmään on mahdollista saada maksuton kuljetus, mikäli matka esiopetukseen on yli kolme kilometriä. Esioppilaalla on oikeus kuljetukseen niinä esiopetuspäivinä, kun hän osallistuu vain esiopetukseen. Jos lapsi osallistuu täydentävään varhaiskasvatukseen ennen ja/tai jälkeen esiopetuksen, kuljetus on vanhempien vastuulla. Toissijaiseen esiopetuspaikkaan perhe järjestää kuljetuksen itse.
Esiopetuksen kuljetuksista lisätietoa:
Kuljetussääntö

Päätös esiopetuspaikasta on luettavissa eDaisy-palvelussa 31.5.2024 mennessä.

Esiopetusvuosi alkaa ke 7.8.2024.

Lisätietoja (8.1.24 alkaen):
Katriina Pitkäjärvi, varhaiskasvatuksen esimies
p. 050 428 5108

Katriina.pitkajarvi@edu.kontiolahti.fi

Esikoulut

Esikoulut