Harrastamisen malli

Harrastamisen mallin tavoitteena on tarjota oppilaille maksutonta ja mielekästä harrastustoimintaa omalla lähikoululla.

Kehitystyömme kuuluu valtakunnalliseen opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeeseen, jonka päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Harrastustoiminta on oppilaille maksutonta, se tapahtuu koulupäivän yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen ja toteutuspaikkana on oppilaan oma lähikoulu.

Harrastamisen mallin kohderyhmänä ovat 1.–9. luokkien oppilaat.  Järjestettävän toiminnan lähtökohtana on oppilaiden esittämät toiveet. 

Lukuvuoden 2023-2024 kerhot julkaistaan koulukohtaisesti tällä sivulla elokuun lopussa.

 

Rahoittaja: Itä-Suomen aluehallintovirasto, Opetus- ja kulttuuritoimi
Aluehallintoviraston tunnus 

Ahokkalan kerhot

Ahokkalan kerhot

Jakokosken kerhot_haitari

Jakokosken kerhot

Kirkonkylän kerhot_haitari

Kontioniemen kerhot_haitari

Kontioniemen kerhot

Kulhon kerhot_haitari

Kulhon kerhot

Kylmäojan kerhot_haitari

Kylmäojan kerhot

Lehmon kerhot_haitari

Lehmon kerhot

Onttolan kerhot_haitari

Onttolan kerhot

Selkien kerhot_haitari

Selkien kerhot

Varparannan kerhot_haitari

Varparannan kerhot

Yläkoulun kerhot_haitari