Kaavoitus ja maankäyttö teksti

Kunnan tulee huolehtia alueemme maankäytön suunnittelusta ja rakentamisen ohjauksesta. Maankäytön suunnittelun tavoitteena on, että luomme edellytykset hyvälle ja viihtyisälle elinympäristölle sekä edistämme ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurellisesti kestävää kehitystä. Me kaavoitusyksikössä huolehdimme kunnan maankäytön suunnittelusta.

Maankäytön toiminta-ajatuksena on kuntamme alueiden tasapuolinen kehittäminen yleis- ja asemakaavoituksella. Kaavatöiden lisäksi kaavoitusyksikössä valmistelemme suunnittelutarve- ja poikkeamisluvat teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.