Kaavoituskatsaus

Laadimme kunnassa vuosittain kaavoituskatsauksen. Kaavoituskatsauksella tiedotamme vireillä olevista maankäytön suunnitelmistamme.

Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä kuntalaki korostavat kansalaisten tiedonsaannin merkitystä ja osallistumista päätöksentekoon. Kaavoituskatsauksella pyrimme edistämään näitä tavoitteita.

Kaavoituskatsauksesta löydät tietoa maakunta-, yleis-, asema- ja ranta-asemakaavoituksesta.

Kunnanhallitus on 13.11.2023 (§ 237) hyväksynyt kaavoituskatsauksen vuosille 2023–2024.

(Sivu päivitetty 14.11.2023)

Ota yhteyttä:

Yleiskaavat, osayleiskaavat

Asemakaavat

KAAVOITUKSEN SÄHKÖPOSTI

kaavoitus@kontiolahti.fi