Lasten parlamentti sisältö

Lasten parlamentti on alakoululaisten oma vaikuttamiskanava.

Lasten parlamentti ottaa kantaa lapsia koskeviin asioihin, tekee esityksiä, antaa lausuntoja ja toimii lasten äänitorvena kunnassamme. Sen tavoitteena on saada alakouluikäisten lasten mielipiteet kuuluviin päätöksenteossa ja opettaa lapsille demokratia- ja vaikuttamistaitoja. Toimintamme on osallistavaa ja lapsilähtöistä, eli ideat lähtevät lapsilta itseltään.

Tavoitteenamme lasten parlamentissa on, että lapsista ja nuorista kehittyy aktiivisia kansalaisia ja vaikuttajia omassa lähiympäristössään ja yhteiskunnassa. Lasten parlamentin kautta lapsi oppii, miten päätöksenteko tapahtuu ja miten kansalainen voi vaikuttaa asioihin. Toimintamme tarjoaa myös mahdollisuuden tutustua demokraattiseen päätöksentekoon ja harjoitella kokouskäytäntöjä sekä yhteistyötä eri henkilöiden ja sidosryhmien kanssa. Lasten parlamentti osallistaa lapsia entistä vahvemmin päätöksentekoon.

Lasten parlamentti on edustuksellinen vaikuttamiselin, johon kaikki alakoulumme ovat valinneet oppilaskunnastaan edustajansa. Ohjaavana opettajana toimii Riitta Ikonen.