Kontiolahden lukion esittely

Kontiolahden lukio aloitti toimintansa vuonna 1974. Lukiossamme opiskelee tällä hetkellä noin 220 opiskelijaa.

Kontiolahden lukion tehtävänä on taata opiskelijalle mahdollisuudet yleissivistävään ja ylioppilastutkintoon johtavaan koulutukseen ja antaa näin valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään.

Lukiokoulutuksessa tuemme opiskelijoiden kasvamista tasapainoisiksi, sivistyneiksi ihmisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Lukiossamme annamme opiskelijoille työelämän ja nuoren elämän kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja, taitoja ja valmiuksia. Tuemme myös opiskelijoiden valmiuksia kansainvälisyyteen, elinikäiseen oppimiseen ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen.

Opiskelijat saavat tietokoneet

Painotamme monipuolista ja opiskelijalähtöistä opetusta, ohjausta ja oppimisen tukemista. Meillä opettaja tuntee oppilaansa ja osaa siten antaa kullekin henkilökohtaista ohjausta. Lukiolaisten tukena toimivat opiskelijahuollon ammattilaiset, opinto-ohjaaja, kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja. Lukiomme oma erityisopettaja antaa tukea oppimisvaikeuksissa ja omien oppimismenetelmien löytämisessä. Jokainen lukionsa aloittava opiskelija tekee opintojensa alussa oppimisvaikeuksia kartoittavan luki-testin.

Jokainen Kontiolahden lukiolainen saa opintojen aloituksen yhteydessä käyttöönsä kannettavan tietokoneen. Tietokoneita käytetään kaikissa aineissa oppimiseen ja verkossa työskentelyyn. Sähköinen oppiminen huipentuu näillä lukion antamilla koneilla tehtäviin sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Lukiolaisella on myös mahdollisuus tehdä jo lukioaikana kursseja myöhempiä korkeakouluopintoja varten.

Opintomatkat vahvistavat kasvua kansainvälisyyteen

Lukiomme on mukana Erasmus+ ja NordPlus -hankkeissa. Kansainvälisten hankkeiden sekä Euroopan leirikoulun ja kielten opiskelijoiden opintomatkojen (Berliini, Pariisi, Pietari) kautta opiskelijoilla on mahdollisuus saada kansainvälisiä kontakteja ja vahvistaa kielitaitoaan. Lapin leirikoulun myötä jokainen lukiolainen saa hyvän kokonaiskäsityksen Lapin luonnosta, historiasta ja kulttuurista. Yhteiset leirikoulut ja muut ryhmäytymistapahtumat vahvistavat myös yhteisöllisyyttä ja kasvattavat sosiaalisia taitoja.