Maapoliittinen ohjelma, teksti


Maapoliittisessa ohjelmassa määrittelemme Kontiolahden kunnan maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet sekä maapolitiikan toteuttamisvälineet. Maapoliittisesta ohjelmalla varmistamme maankäyttöpolitiikan johdonmukaisen hoitamisen kunnassa.

Maapolitiikalla tarkoitetaan sellaisia kunnan toimintoja, jotka liittyvät maa-alueiden hankintaan ja luovuttamiseen, näihin liittyviin sopimuksiin, maa-alueiden hallintaan ja asemakaavojen toteutumisen edistämiseen. Hyvin toteutetulla maapolitiikalla edistämme kunnan kehittymistä: muun muassa mahdollistamme monipuolisen tonttitarjonnan, houkuttelemme yrityksiä kuntaan ja teemme kaikille kuntalaisille parempaa elinympäristöä.

Kontiolahden kunnan viimeisin maapoliittinen ohjelma hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 14.11.2022 (§ 58).

(Sivu päivitetty 21.11.2022)

 

Ota yhteyttä:

KAAVOITUKSEN SÄHKÖPOSTI

kaavoitus@kontiolahti.fi