Palvelut poikkeusoloissa

..Kontiolahden kunta on tehnyt koronavirustilanteen vuoksi muutoksia palveluihin. Olemme koonneet tälle sivulle yhteen koronavirustilanteen tuomat muutokset kunnan palveluihin ja toimintoihin.

Lisätietoja saat Ajankohtaista koronasta uutisissa. Päivitämme tietoja aina tarvittaessa.

Sivua on päivitetty 1.11.2021 klo 12.49

Asiointi virastotaloilla

Kunnan virastotalot ovat avoinna ma–pe klo 8-15.

Kunnan kassapalvelut ovat avoinna ma–pe 9–12.

Kunnan kirjaamo palvelee sähköpostitse kirjaamo@kontiolahti.fi. Kunnan puhelinvaihde palvelee numerossa 013 7341.

Tutustu virastojen yhteystietoihin.

Kontiolahden kunta on antanut suosituksen käyttää kasvomaskia kaikissa julkisissa sisätiloissa ja niin sisä- kuin ulkotiloissa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa, joissa lähikontakteja ei voi välttää. Suositus on voimassa toistaiseksi.

Kunnan sähköisiä palveluita on esillä myös Miunpalvelut.fi-sivuilla, jossa on lisätietoa muun muassa seuraavista asioista: aloitteet ja palautteet, asuminen ja ympäristö, avustukset, koulu ja päivähoito, liikunta ja vapaa-aika sekä osio yrittäjille.

Tilojen käyttö

Kunnan organisaation ulkopuoliset tahot voivat varata tiloja itselleen vain silloin kun niissä ei samanaikaisesti järjestetä kunnan omaa toimintaa. Kunnan virastojen kokoustiloja voi varata käyttöönsä terveysturvallisuus huomioiden. Kunnan tiloista myös Opistotaloa, Kontiolahden kirjaston yhteydessä olevaa tilaa sekä Lehmon ja kirkonkylän nuorisotiloja voi tiedustella käyttöönsä. Myös koulujen tiloja on mahdollista varata käyttöönsä.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toiminta jatkuu normaalisti. Sekä opetuksessa että varhaiskasvatuksessa korostetaan hygieniaan ja turvaväleihin liittyviä ohjeita. Noudatamme varhaiskasvatuksessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Siun soten antamia ohjeistuksia niin lasten kuin henkilöstönkin osalta. Voit tutustua ohjeisiin tarkemmin THL:n sivuilla. Varhaiskasvatuksen järjestelyistä ilmoitetaan aina tarkemmin Daisyn kautta.

Varhaiskasvatuksen sivuille

Perusopetus ja lukio

Kontiolahden kouluissa opetus jatkuu opetussuunnitelman mukaan. Iltapäivätoiminta jatkuu normaalisti. Koulujen maskisuositus on päättynyt 1.11.2021, mutta omaa maskia voi edelleen halutessaan käyttää. Kouluissa pidetään edelleen hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta huolta ja pyritään välttämään tarpeettomia fyysisiä kontakteja. Kouluilla on valmius palata rajoituksiin nopealla aikataululla ja aloittaa kasvomaskien jako uudelleen, mikäli pandemiatilanne heikkenee Kontiolahdella.

Koronavirustilanteen osalta tarvittavat ennalta ehkäisevät toimet huomioidaan toiminnassa Opetushallituksen sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamien ohjeistusten mukaisesti. Kouluilla on myös tehty varautumissuunnitelmat opetuksen järjestämiseksi mahdollisesti eteen tulevissa poikkeustilanteissa. Poikkeaviin opetusjärjestelyihin siirrytään OPH:n ohjeistuksen mukaisesti vain pakottavassa tilanteessa, laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Perusopetuksen toiminnan lähtökohtana on opetuksen järjestäminen normaalisti lähiopetuksena lukuvuoden aikana.

Koulujen sisäliikunta jatkuu, ja tämä koskee myös sisäliikuntaa, joka järjestetään koulun ulkopuolisissa tiloissa, mikäli ne ovat auki.

Tarkemmat ohjeet ja tiedot lähetetään aina Wilman kautta opiskelijoille ja huoltajille.

Perusopetuksen ja lukion sivuille

Vapaa-aikapalvelut (kulttuuri, nuoriso, liikunta)

Yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien järjestäminen Kontiolahdella on mahdollista ilman osallistujamäärärajoituksia. Yleisötilaisuuden järjestäjällä tulee kuitenkin olla selvitys siitä, miten hygieniakäytännöt tilaisuudessa on toteutettu. Tilaisuudessa tulee olla mahdollisuus muun muassa huolehtia käsihygieniasta, pitää riittävät etäisyydet ja puhdistaa tilat. Suositus kasvomaskien käytöstä on edelleen voimassa THL:n ohjeistuksen mukaisesti.

Kontiolahden kunnan antama maskisuositus on voimassa kunnan kaikissa kulttuuripalveluissa. Suositus on sekä henkilöstölle että asiakkaille.

Kirkonkylän ja Lehmon nuorisotilat ovat auki. Lisäksi virtuaalinuokkari Discordissa on toiminnassa. Saat liittymisohjeet virtuaalinuokkarille ja nuorisotilojen aukioloajat nuorison nettisivuilta.

Nuoriso-ohjaajiin saat arkipäivisin yhteyden puhelimella, Whatsappilla ja yksityisviestillä Facebookissa, Instagramissa ja Snapchatissa. Myös etsivä nuorisotyö jatkaa toimintaansa. Maskeja on saatavilla nuorisotiloilla.

Kontiolahden kunnan kuntosalit Kontiolahden liikuntahallilla, Lehmossa, Kylmäojalla ja Jakokoskella ovat yleisökäytössä. Ikäihmiset voivat omatoimisesti käyttää Kuntotalon ja Lehmon koulun kuntosaleja.

Kontiolahden kunnan sisätiloissa voidaan järjestää aikuisten harrastustoimintaa. Sisätiloissa kuitenkin kehotetaan välttämään lähikontakteja.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta jatkuu normaalisti mutta ulkopuolisten henkilöiden oleskelua liikuntasaleilla tulee välttää.

Tarkemmat tiedot kirjastoista saat Vaara-kirjastojen sivuilta.

Kulttuurin, nuorten ja liikunnan sivuille

Työllisyyspalvelut

Kasvomaskisuositus on kuntouttavan työtoiminnan sekä kunnan työllisyyspalvelujen asiakkaille ja henkilöstölle voimassa.

Työllisyyden sivuille

Palvelut yrittäjille

Tietoa Kontionloikka Oy:n palveluista ja yhteystiedoista saat suoraan Yrityspalveluiden sivuille -kohdasta klikkaamalla. Olemme koostaneet yrittäjille myös koronasta infopaketin.

Yrityspalveluiden sivuille

Rakennusvalvonta ja kaavoitus

Rakennusvalvonnan sähköinen lupamenettely toimii tuttuun tapaan. Myös tarvittavat kokoukset, katselmukset ja rakennuspaikan merkkaukset hoidetaan.

Kaavojen valmistelu sujuu normaalisti, mutta yleisötilaisuuksien järjestäminen harkitaan aina tapauskohtaisesti.

Nämä toimivat normaalisti

Haluamme vielä muistutella, että esimerkiksi vesihuolto, jätehuolto, katujen kunnossapito, lämpölaitokset, ulkoliikuntapaikkojen hoito sekä kunnan kiinteistöjen kiinteistöhuolto ja siivous toimivat normaalisti.

Ota yhteyttä:

Kontiolahden kunnan yleiset linjaukset

Sivistystoimi (varhaiskasvatus sekä koulutus-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut

Tekninen toimi

Henkilöstö

Viestintä

Yritysasiat

JARKKO PEIPONEN

TOIMITUSJOHTAJAN SIJAINEN & YRITYSVALMENTAJA, KONTIONLOIKKA OY
 050 472 4144
jarkko.peiponen@kontiolahti.fi