Palkitseminen

Palkitseminen vuonna 2023

 

Kontiolahden kunta myöntää vuosittain kulttuuripalkinnon, nuorisopalkinnon, vuoden liikuttajan palkinnon, vuoden innostava yritys -palkinnon sekä vanhustyön palkinnon. Vuoden innostava yritys -palkinto jaetaan Kontiolahden yrittäjäiltamissa 3.11. Muut palkinnot jaetaan kutsuvieraille järjestettävässä Vuoden loistavimmat -palkitsemistilaisuudessa keskiviikkona 13.12.2023. Pyydämme ehdotuksia palkittavista kunkin palkinnon kohdalta löytyvän sähköisen linkin kautta 31.10.2023 klo 23.59 mennessä.

 

Palkinnot

 

Kulttuuripalkinto

Kontiolahden kunnan sivistyslautakunta myöntää kulttuuripalkinnon yhdelle tai useammalle kontiolahtelaiselle tai Kontiolahdessa merkittävästi vaikuttaneelle ammattitaiteilijalle, taiteen harrastajalle, kulttuurijärjestölle tai -ryhmälle. Palkinnon myöntämisen perusteena on aktiivinen toiminta jollakin taiteen alalla, saavutettu erinomainen taso tai toiminnalla kunnalle tuotettu julkisuus.

Ehdota kulttuuripalkinnon saajaa: https://link.webropol.com/s/kulttuuri2023


Nuorisopalkinto

Kontiolahden kunnan sivistyslautakunta myöntää nuorisopalkinnon yhdelle tai useammalle kontiolahtelaiselle nuorelle, ryhmälle tai nuorisoyhdistykselle vuoden aikana suoritetusta merkittävästä teosta. Palkinnon myöntämisen perusteena on aktiivinen toiminta jollakin nuorisotoiminnan alalla, saavutettu erinomainen taso tai toiminnalla kunnalle tuotettu julkisuus.

Ehdota nuorisopalkinnon saajaa: https://link.webropol.com/s/nuoriso2023

 

Vuoden liikuttaja -palkinto

Sivistyslautakunta valitsee vuoden lopussa vuoden kontiolahtelaisen liikuttajan, joka on omalla toiminnallaan tai esimerkillään edistänyt kuntalaisten liikkumista tai tuonut toiminnallaan kunnalle positiivista näkyvyyttä.

Ehdota vuoden liikuttajaa: https://link.webropol.com/s/vuodenliikuttaja2023

 

Vanhustyön palkinto

Vanhustyön palkinnon myöntää kunnanhallitus eläkeläisneuvoston esityksestä. Palkinnon saamisen perusteena on aktiivinen ja esimerkillinen toiminta ikäihmisten asioiden edistämisessä, toiminnan erinomainen taso tai toiminnalla kunnan imagolle tuotettu positiivinen julkisuus. Palkinto voidaan myöntää yhdelle tai useammalle henkilölle, ryhmälle, yhdistykselle tai muulle toimijalle, joka on joko kontiolahtelainen tai toimii Kontiolahdella.

Ehdota vanhustyön palkinnon saajaa: https://link.webropol.com/s/vanhustyo2023

 

Innostavin järjestötoimija -palkinto

Kontiolahden kunnanhallitus myöntää Kontiolahden paikallisen järjestöasiainneuvottelukunnan KonJanen esityksestä. Palkinto jaetaan ensimmäistä kertaa syksyllä 2023. Kontiolahden innostavin järjestötoimija -palkinnon palkitsemiskriteereinä ovat aktiivinen ja esimerkillinen toiminta paikallisen järjestötoiminnan ja muun vapaan kansalaistoiminnan edistämisessä, toiminnan erinomainen taso tai toiminnalla kunnan imagolle tuotettu positiivinen julkisuus. Palkinto voidaan myöntää yhdelle tai useammalle henkilölle, ryhmälle, tai yhdistykselle, joka on joko kontiolahtelainen tai toimii Kontiolahdella.

Ehdota innostavin järjestötoimija -palkinnon saajaa: https://link.webropol.com/s/jarjestotoimija2023