Näin äänestät presidentinvaaleissa (sisältö)

Näin äänestät presidentinvaaleissa

Äänestämällä vaalipäivänä

Presidentinvaalin vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024. Mahdollisen toisen vaalin vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2024. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9–20. 

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle saapuneeseen ilmoituskorttiin. Kontiolahden kunnassa on neljä äänestysaluetta: 

  • Kunnantalo, Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti
  • Lehmo: Lehmon koulu, Kylmäojantie 6, 80710 Lehmo
  • Kulho: Kulhon koulu, Rekiraitti 9, 80910 Kulho
  • Onttola: Onttolan koulu, Koulutie 10, 80510 Onttola

Digi- ja väestötietovirasto postittaa kaikille äänioikeutetuille äänioikeusilmoituksen (ilmoituskortin) viimeistään 24 päivää ennen vaalipäivää. Ilmoitus äänioikeudesta tulee paperipostin sijasta sähköisessä muodossa Suomi.fi-viesteihin, jos sinulla on palvelu käytössäsi.

Äänestämällä ennakkoon

Äänioikeutettu voi vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. 

Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa ke 17.1. -  ti 23.1.2024. Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestysajanjakso on ke 31.1. - ti 6.2.2024.

Ennakkoäänestyspaikat Kontiolahden kunnassa

Kontiolahden kunnanvirasto - valtuustosali
Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti
Avoinna:
Ke-pe 17.-19.1.2024 klo 11:00-17:00 ja toinen vaali ke-pe 31.1.-2.2.2024 klo 11:00-17:00
La-su 20.-21.1.2024 klo 10:00-16:00 ja toinen vaali la-su 3.-4.2.2024 klo 10:00-16:00
Ma-ti 22.-23.1.2024 klo 12:00-20:00 ja toinen vaali ma-ti 5.-6.2.2024 klo 12:00-20:00
ja
Lehmon kirjasto, näyttelytila – Kylmäojantie 49, 80710 Lehmo
Avoinna:
Ke-pe 17.-19.1.2024 klo 12:00-18:00 ja toinen vaali ke-pe 31.1.-2.2.2024 klo 12:00-18:00
La-su 20.-21.1.2024 klo 10:00-16:00 ja toinen vaali la-su 3.-4.2.2024 klo 10:00-16:00
Ma-ti 22.-23.1.2024 klo 12:00-20:00 ja toinen vaali ma-ti 5.-6.2.2024 klo 12:00-20:00

Kiertävä vaaliauto:
Ensimmäinen vaali ke 17.1.2024 ja toinen vaali ke 31.1.2024
Selkien koulu klo 10.00 -12.00
Mönnin kylätalo klo 13.00 – 15.00
Jakokosken koulu klo 16.00 - 18.00

Ensimmäinen vaali to 18.1.2024 (ja toinen vaali to 1.2.2024)
Romppalan monitoimitalo klo 12.00 - 14.00
Varparannan koulu klo 15.00 – 17.00

Ensimmäinen vaali ma 22.1.2024 ja toinen vaali 5.2.2024
Jakokosken koulu klo 10.00 - 12.00
Mönnin kylätalo klo 13.00 - 15.00
Selkien koulu klo 16.00 - 18.00

Ensimmäinen vaali ti 23.1.2024 ja toinen vaali ti 6.2.2024
Varparannan koulu klo 13.00 - 15.00
Romppalan monitoimitalo klo 16.00 - 18.00

 

Äänestämällä laitoksessa

Erityisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat kotimaassa sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt (esimerkiksi vanhainkodit, hoivakodit ja palvelutalot), rangaistuslaitokset, Puolustusvoimien varusmieskoulutusta antavien joukko-osastojen varuskunnat ja Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutusta antavat yksiköt. Kunnanhallituksen nimeämä vaalitoimikunta saapuu kuhunkin kunnan alueella olevaan laitokseen toimittamaan äänestyksen myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana (yhtenä päivänä). 

Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Muilla, esimerkiksi laitoksen henkilökunnalla, ei ole oikeutta äänestää laitosäänestyksessä.

Äänestämällä kotona

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava keskusvaalilautakunnalle puhelimitse tai kirjeellä viimeistään tiistaina 16.1.2023 klo 16.00. Edellisissä vaaleissa kotiäänestäneille lähetetään kirje ja valmiiksi täytetty ilmoittautuminen kotiäänestykseen lomake kotiin. 

Jos henkilö ilmoittautuu presidentinvaalin ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, hänen katsotaan ilmoittautuvan automaattisesti myös mahdollisen toisen vaalin kotiäänestykseen. Toisen vaalin kotiäänestykseen ei siis tarvitse erikseen enää ilmoittautua. Mikäli ilmoitus saapuu keskusvaalilautakunnalle ensimmäistä vaalia koskevan määräajan jälkeen, mutta ennen toista vaalia koskevaa määräaikaa, sitä pidetään, ellei muuta ilmene, ilmoittautumisena toisen vaalin kotiäänestykseen.

Äänestämällä kirjeäänestyksellä

Ulkomailla koko ennakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän asuvat tai oleskelevat voivat äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman koti- tai väestökirjanpitokuntansa keskusvaalilautakunnalle. Ohje kirjeäänestysmateriaalin tilaamiseksi: https://vaalit.fi/kirjeaanestys

Ota yhteyttä:

Vaalien yhteyshenkilö

TIINA HÄRKIN

TIEDONHALLINTASUUNNITTELIJA & TIETOSUOJAVASTAAVA
 050 437 3411
tiina.harkin@kontiolahti.fi

Keskusvaalilautakunnan sihteeri

PASI RUOHTULA

HALLINTOPÄÄLLIKKÖ, TALOUSJOHT. TEHTÄVÄT
 050 439 8005
pasi.ruohtula@kontiolahti.fi

Vaalit, varahenkilö

Tutustu lisää:

Vuosina 2023-2035 toimitettavat säännönmukaiset vaalit

Vuosina 2024-2035 toimitettavat säännönmukaiset vaalit

 

2024 Presidentinvaalit (28.1.2024 (11.2.2024))
2024 Europarlamenttivaalit (9.6.2024)
2025 Alue- ja kuntavaalit (13.4.2025)
2026 ei säännönmukaisia vaaleja
2027 Eduskuntavaalit (18.4.2027)
2028 ei säännönmukaisia vaaleja
2029 Alue- ja kuntavaalit (15.4.2029)
2029 Europarlamenttivaalit (10.6.2029)
2030 Presidentinvaalit
2031 Eduskuntavaalit
2032 ei säännönmukaisia vaaleja
2033 Alue- ja kuntavaalit
2034 Europarlamenttivaalit
2035 Eduskuntavaalit