Rakentamisen määräykset

Maankäyttö- ja rakennuslaki on tärkein maankäyttöä, rakentamista ja korjaamista koskeva säädös maassamme. Maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä -asetuksessa määritellään rakentamista koskevat vähimmäisvaatimukset ja luvanvaraisuus.

Rakennusjärjestys ohjaa maankäyttöä ja rakentamista kuntamme alueella. Sen määräykset koskevat rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sijoittumista sekä sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä sekä esimerkiksi suunnittelutarvealueen määrittelemistä. Määräykset voivat vaihdella kunnan eri alueilla.

 

Rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.8.2020.

Suunnittelutarvealueet on merkitty rakennusjärjestyksen karttaliitteeseen.

 

Noudatamme soveltuvin osin kuntarajat ylittäviä ohjeita.

 

 

Ota yhteyttä:

Olemme tavattavissa ajanvarauksella.

Tutustu lisää:

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Maankäyttö- ja rakennusasetus

Rakentamismääräyskokoelma

Voimassa olevat kaavat