Sivistyslautakunta

Sivistyslautakuntamme johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä.

Sivistyslautakuntamme toimialana on sivistysosaston hallinto, varhaiskasvatus, esi-, perus- ja lukio-opetus, vapaa sivistystyö ja vapaa-aikapalvelut (kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut).

Sivistyslautakuntamme huolehtii toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä; ohjaa ja valvoo toimialansa suunnittelua ja toteutusta sekä seuraa toiminnan tuloksia ja huolehtii tarpeellisesta yhteistyöstä.

Sivistyslautakunnassamme on 11 jäsentä, joista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Sivistyslautakunnan jäsenet

Sivistyslautakunnan jäsenet

Ota yhteyttä:

SATU SEPPÄLÄINEN

PUHEENJOHTAJA
satu.seppalainen@luottamus.kontiolahti.fi

Esittelijä

Pöytäkirjanpitäjä