Tietopalvelu

Säilytämme päätearkistossa kunnan toiminnassa muodostuvat pysyvästi säilytettävät asiakirjat, kuten toimielinten pöytäkirjat ja päättötodistusjäljennökset.

Asiakirjamme ovat käytettävissäsi huomioon ottaen asiakirjojen julkisuudesta annetut lait, säännökset ja määräykset. Voit tilata asiakirjajäljennöksen sähköpostitse kirjaamo@kontiolahti.fi tai ottamalla muuten yhteyttä kirjaamoomme. Tietoturvallisuuden takia sinulla ei ole mahdollista päästä päätearkistoon ilman valvontaa, mutta voit tutustua asiakirjoihin sinulle osoitetussa tilassa. Jos teet tutkimusta eli sinulla on tarve tutustua laajoihin kokonaisuuksiin, voit hakea tutkimuslupaa, jolloin pääset päätearkistoomme.

Asiakirjakopioista perimme mahdollisesti maksun taksamme mukaisesti.

Ota yhteyttä:

NIINA TURUNEN

TIEDONHALLINTASUUNNITTELIJA & TIETOSUOJAVASTAAVA
050 437 3411
niina.turunen@kontiolahti.fi