Koulumatkat ja -kuljetukset

Olemme määritelleet koulukuljetuksen perusteet Kontiolahden kunnan kuljetussäännössä.

Järjestämme koulukuljetuksen 1. ja 2. luokan oppilaille, kun koulumatkan pituus yhteen suuntaan on yli kolme kilometriä.  3.–9. luokan oppilas on oikeutettu koulukuljetukseen, kun koulumatkan pituus yhteen suuntaan on yli viisi kilometriä. Koulukuljetusedun edellytyksenä on, että oppilas käy kunnan osoittamaa lähikoulua. Oppilas on velvollinen kulkemaan itse pysäkille tai kuljetusreitin varteen enintään kaksi kilometriä, jollei tie ole vaarallinen tai koulumatka vaikea tai rasittava.

Järjestämme maksuttomia koulukuljetuksia myös asiantuntijalausuntojen perusteella, kun koulumatka muodostuu oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen lapselle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.

Kiinnitämme koulukuljetusten suunnittelussa erityistä huomiota liikenneturvallisuuteen. Tarkastamme kuljetusreitit, oppilaiden nouto- ja jättöpaikat, autojen kääntöpaikat ja koulujen pihojen liikennejärjestelyt vuosittain. Kontiolahden kunnan oppilaat ovat vakuutettuja koulumatkoilla.

Ota yhteyttä:

LEILA KURKI

KASVATUS- JA KOULUTUSJOHTAJA
 050 344 7909
leila.kurki@kontiolahti.fi

Tutustu lisää: