Oppimisen tuki

Oppimisen tuki käsittää sekä oppilashuollon että pedagogisen tuen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin. Oppilashuolto on sekä yksilöllistä että yhteisöllistä tukea, joten se kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille.

Oppilashuolto on tärkeä osa opetuksen toimintakulttuuria. Seuraamme, arvioimme ja kehitämme kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä. Osallisuutta lisäävät toimintatavat edesauttavat ongelmien ennaltaehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja tarvittavan tuen järjestämistä.

Oppilashuollon palvelut käsittävät koulun yhteisöllisiä ja yksilökohtaisia monialaisia oppilashuoltoryhmiä, kouluterveydenhuoltoa, hammashoitoa, koulukuraattorin ja -psykologin palveluja, sosiaalityötä, vammaispalveluja, kuntoutustoimintaa, perheneuvolan palveluja, kouluruokailua ja koulumatkakuljetuksia.

Turvallinen kasvatus- ja koulukulttuuri ja kiusaamista ennaltaehkäisevä työ

Turvallinen oppimisympäristö, kasvatus sekä lasten ja nuorten hyvinvointi on jokaisen varhaiskasvatus- ja kouluyhteisön jäsenen vastuulla. Olemme sopineet Kontiolahden sivistyspalveluissa, että tuomme tehostetusti esille kiusaamisen ennaltaehkäisyyn ja selvittämiseen käytössä olevat toimintamallimme.

Kiusaaminen on laaja ilmiö, jonka havaitseminen, ennaltaehkäisy ja siihen puuttuminen on meidän jokaisen velvollisuus. Älä sulje silmiäsi, ole rohkea ja aktiivinen, ilmoita havainnoistasi yksiköiden henkilökunnalle ja auta meitä osaltasi toteuttamaan kiusaamisen nollatoleranssia arjessa!