Vesihuolto

Toimitamme kiinteistöllesi vettä ja vastaanotamme kiinteistösi jätevedet noudattaen tehtyä sopimusta ja kulloinkin voimassa olevia yleisiä määräyksiä.

Vikailmoitukset
p. 0500 125 680

Ma–Pe klo 15.30–7.00
Pe–Ma klo 14.00–7.00

 

Kuulutus:

Kontiolahden kunnan vesihuoltolaitoksen WSP (Water Safety Plan) on hyväksytty

Kontiolahden kunnan vesihuoltolaitoksen riskinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan -periaatteen mukaisesti. Riskitarkastelun yhteydessä tehtiin kenttäkäynnit vedenottamoille ja vesisäiliöihin. Valvontatutkimusohjelmaa päivitettiin vastaamaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 muutoksia. Riskitarkastelun yhteydessä laadittiin asetuksen päivityksen 683/2017 mukainen riskienhallinnan aikataulutettu toimenpideohjelma vastuuhenkilöineen sekä seurantaohjelma, jolla varmistetaan riskienhallintatoimien riittävyys ja toteutuminen. Suunnitellut toimenpiteet liittyvät veden hyvän laadun ja toimintavarmuuden ylläpitämiseen rakenteellisilla toimilla ja toimintatavoilla. Riskinarvioinnin perusteella ja aiempien tulosten tarkastelun perusteella viranomaisvalvonnassa on lopetettu ammoniumin, alumiinin ja orgaanisen hiilen kokonaismäärän valvonta. Muiden muuttujien osalta tarkkailua jatketaan entiseen tapaan.