Kaavoituskatsaus

Laadimme kunnassa vuosittain kaavoituskatsauksen. Kaavoituskatsauksella tiedotamme vireillä olevista maankäytön suunnitelmistamme.

Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä kuntalaki korostavat kansalaisten tiedonsaannin merkitystä ja osallistumista päätöksentekoon. Kaavoituskatsauksella pyrimme edistämään näitä tavoitteita.

Kaavoituskatsauksesta löydät tietoa maakunta-, yleis-, asema- ja ranta-asemakaavoituksesta.

Kunnanhallitus on 30.11.2020 (§ 231) hyväksynyt kaavoituskatsauksen vuosille 2020–2021.

Ota yhteyttä:

Yleiskaavat, osayleiskaavat

Asemakaavat

KAAVOITUKSEN SÄHKÖPOSTI

kaavoitus@kontiolahti.fi