Kadut ja tiet

Meidän katuverkostomme sijaitsee kahdessa keskustaajamassa: kirkonkylällä ja Lehmossa.

Hoidossamme on myös runsaasti kevyen liikenteen väyliä ja katuja yhdistäviä raitteja. Kaduilla on tärkeä merkitys myös yhdyskuntaa palvelevien johtojen ja laitteiden sijoittamispaikkana.

Pääperiaatteena on, että kunta huolehtii asemakaava-alueiden liikenneväylistä ja ELY-keskus muista yleisessä käytössä olevista teistä.

Yksityistiet ovat erittäin tärkeä osa liikenneväylästöä. Niistä vastaavat tietä käyttävät osakkaat.

Ota yhteyttä:

Tutustu lisää: