Sivistyslautakunta

Kasvatus- ja koulutuslautakuntamme johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnassamme  on 11 jäsentä, joista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Lautakunnan toimialana on osaston hallinto, varhaiskasvatuspalvelut, esi- ja perusopetuspalvelut sekä lukiokoulutus.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan tehtävänä on päättää varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta sekä eri laeissa ja asetuksissa lautakunnan päätettäväksi säädetyt tai muutoin lautakunnan päätettäväksi määrätyt asiat.

 

 

Sivistyslautakunnan jäsenet

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenet

Ota yhteyttä:

SATU SEPPÄLÄINEN

PUHEENJOHTAJA
satu.seppalainen@luottamus.kontiolahti.fi

Esittelijä

LEILA KURKI

KASVATUS- JA KOULUTUSJOHTAJA
 050 344 7909
leila.kurki@kontiolahti.fi

Pöytäkirjanpitäjä