Sisältö tonttialue Kirkonkylä (tontit)

Kirkonkylä

 

Uusin tonttialueemme, Kärki,  sijaitsee kirkonkylän taajaman luoteisosassa, Saposen suunnalla. Alueelta on noin 1,5 kilometrin matka keskustan palvelujen äärelle. 

Rakennusluvan saaminen tällä alueella edellyttää tontin pohjatutkimusta.

--------

TONTTIEN (AO, AP) HAKU KÄRJEN ALUEELLA

Tällä alueella erillispientalo-tontille (AO-tontit, korttelit 293 ja 296) voi rakentaa yhden asuinrakennuksen, joka on 1- tai 2-asuntoinen pientalo. Alueella ei sallita perinteistä paritaloa, jossa kylmät tilat erottavat asuinhuoneistot toisistaan.

Korttelin 293 tonttien takarajalla oleva nykyinen avo-oja tuollaan vesihuoltosuunnitelman mukaisesti putkittamaan ja täyttämään. Korttelin 293 tontin nro 2 pohjoisreunalla, tontin nro 3 vastaisella rajalla, on tontin rakentamista rajoittava maanalainen hulevesiputki, jonka päälle ja turva-alueelle ei voi rakentaa.

Tonteille haku tapahtuu karttapalvelumme kautta sähköisesti.

Alueella on palautunut uudelleen haettavaksi yksi asuinpientalotontti (AP-korttelin, tontti nro 1)). Kaava sallii tontille rakennettavaksi perinteisen kytketyn- tai erillispientalotontin. Kaava sallii myös rivitalorakentamista sallittujen neliöiden puitteissa.

HUOMAA KATUNIMIMUUTOS

Teknisen lautakunnan päätöksellä 26.5.2020 on Saposenlahdentien nimi asemakaavan osuudelta muutettu nimeksi Syväniementie.

Tontit: 6

Tontin numero:
Tarkemmat tiedot karttapalvelussamme.