Kontioniemen koulu

Kontioniemen koulu on otettu käyttöön elokuussa 2018. Koulu on avoin lähikoulu kaikille lähiseudun 1.–6. luokan oppilaille.

Kontioniemen koulu on moderni kyläkoulu, jonka toimintaa ohjaavat lapsilähtöisyys ja yhteisöllisyys. Yhdessä tekemällä turvallisessa ja välittävässä ympäristössä pyrimme löytämään oppimisen ilon ja innostuksen ja näin tukemaan lapsen elinikäistä oppimista, kasvua ja hyvinvointia.

Toteutamme Kontioniemen koulussa positiivista kasvatusta ja koulu on mukana Pro koulu -toiminnassa. Hyödynnämme tiimiopettajuuden avulla koulun henkilökunnan osaamista monipuolisesti, ja opiskelusta pyritään tekemään mahdollisimman toiminnallista ja aktivoivaa. Aktiivinen kummioppilastoiminta ja joustava esi- ja alkuopetus mahdollistavat eri-ikäisten oppijoiden toimimisen yhdessä.

Koulumme tarjoaa toiminnallisen ja luonnonläheisen oppimisympäristön, jossa on käytössä joustavasti muunneltavat sisätilat ja lähiliikuntapaikkana toimiva piha-alue lähiympäristöineen. Käytämme opiskelussa ajanmukaista tieto- ja viestintätekniikkaa. Koulu toimii koko kylän sydämenä ja yhteistyö kotien ja sidosryhmien kanssa on aktiivista.

 

Ota yhteyttä:

KONTIONIEMEN KOULU

Jääkärintie 2
80790 Kontioranta

PETTERI TIRKKONEN

KIINTEISTÖNHOITAJA
 050 428 5111