Kotihoidon tuki

Voit hakea lapsellesi kotihoidon tukea alle 3-vuotiaasta lapsesta, jos hoidat lastasi kotona eikä hänellä ole kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa.

Kotihoidon tukea haetaan Kelasta.

Voit saada tietyin edellytyksin alle 3-vuotiaasta myös kotihoidon tuen kuntalisää ja lisäksi kotihoidon tuen kuntalisän sisaruslisää muista alle kouluikäisistä lapsistasi. Kuntalisää saadaksesi sinun on oltava oikeutettu kotihoidon tuen hoitorahan lisäksi tulosidonnaiseen hoitolisään. Sinun on oltava joko työnantajan myöntämällä hoitovapaalla tai keskeyttänyt päätoimiset opintosi lapsen kotona hoitamisen ajaksi. Perheen kaikkien alle kouluikäisten lasten hoidon on tapahduttava kotona. Kuntalisää ei myönnetä vuosiloman ajalta eikä kolmea kuukautta lyhyemmälle ajalle.

Hae kotihoidon tuen kuntalisää ensisijaisesti Miunpalveluissa. Mikäli sähköinen hakeminen ei ole sinulle mahdollista, voit hakea kuntalisää myös lomakkeella.

 

Kotihoidon tuen kuntalisähakemuksen mukana tarvittavat liitteet ovat

1) voimassa oleva päätös kotihoidon tuesta (hoitoraha + tulosidonnainen hoitolisä),

2) työnantajan todistus hoitovapaasta tai oppilaitoksen todistus päätoimisten opintojen keskeyttämisestä sekä

3) etuutta koskeva verokortti.

 

Kuntalisää maksetaan hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden alusta. Tuen saajan on ilmoitettava perheen olosuhteissa tapahtuvista muutoksista, jotka vaikuttavat oikeuteen saada kuntalisää.

Kuntalisän jatkosta ja suuruudesta päätetään vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä.