Kotihoidon tuki

Voit hakea lapsellesi kotihoidon tukea alle 3-vuotiaasta lapsesta, jos hoidat lastasi kotona eikä hänellä ole kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa.

Kotihoidon tukea haetaan Kelasta.

Voit saada myös kotihoidon tuen kuntalisää tietyin edellytyksin. Kotihoidon tuen hoitorahan lisäksi hakijan on oltava oikeutettu kotihoidon tuen tulosidonnaiseen hoitolisään. Perheen kaikkien alle kouluikäisten lasten hoito tulee tapahtua kotona. Kuntalisän jatkosta ja suuruudesta päätetään vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä.

Kotihoidon tuen kuntalisähakemuksen tarvittavat liitteet ovat

1) voimassa oleva päätös kotihoidon tuesta

2) työnantajan todistus hoitovapaasta tai oppilaitoksen todistus päätoimisten opintojen keskeyttämisestä

3) etuutta koskeva verokortti.