Koulukuraattorin palvelut

Koulukuraattorilta saa apua, kun oppilaalla on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa, mielialassa tai vapaa-ajalla.

Kuraattori tekee yhteistyötä oppilaan kodin, opettajien ja muun tukiverkoston kanssa. Oppilas voi hakeutua kuraattorille omatoimisesti tai huoltajan, opettajan, terveydenhoitajan tai oppilashuoltoryhmän ohjaamana.

Koulukuraattori Jaana Saharinen
Ahokkalan, Jakokosken, Kirkonkylän, Kontioniemen, Onttolan ja Varparannan koulut

Koulukuraattori Sara Kaikkonen
Kulhon, Kylmäojan, Lehmon ja Selkien koulut

Koulukuraattori Aija Puumalainen
Kontiolahden koulu ja Kontiolahden lukio

Koulukuraattorin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.

Ota yhteyttä:

JAANA SAHARINEN

KOULUKURAATTORI
013 330 5681
jaana.saharinen@siunsote.fi

SARA KAIKKONEN

KOULUKURAATTORI
013 330 5662
sara.kaikkonen@siunsote.fi

AIJA PUUMALAINEN

KOULUKURAATTORI
013 330 5663
aija.puumalainen@siunsote.fi