Koulukuraattorin palvelut

Koulukuraattorilta saa apua, kun oppilaalla on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa, mielialassa tai vapaa-ajalla.

Kuraattori tekee yhteistyötä oppilaan kodin, opettajien ja muun tukiverkoston kanssa. Oppilas voi hakeutua kuraattorille omatoimisesti tai huoltajan, opettajan, terveydenhoitajan tai oppilashuoltoryhmän ohjaamana. Koulukuraattorin kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia.
 

Koulukuraattori Jaana Karppanen
Kylmäojan ja Lehmon koulut sekä koulujen eskarit

Koulukuraattori Jaana Saharinen
Ahokkalan, Jakokosken, Kontioniemen, Onttolan ja Varparannan koulut sekä Kontioniemen koulun eskarit ja Onttolan ja Paiholan päiväkodin eskarit

Koulukuraattori Sara Kaikkonen
Kulhon ja Selkien koulut sekä koulujen eskarit

Koulukuraattori Aija Puumalainen
Kontiolahden koulu

Koulukuraattori Jenna Julkunen-Liimatta
Kontiolahden lukio

 

Ota yhteyttä:

JAANA KARPPANEN

KOULUKURAATTORI
013 330 5662
jaana.karppanen@siunsote.fi

JAANA SAHARINEN

KOULUKURAATTORI
013 330 5681
jaana.saharinen@siunsote.fi

AIJA PUUMALAINEN

KOULUKURAATTORI
013 330 5663
aija.puumalainen@siunsote.fi

JENNA JULKUNEN-LIIMATTA

KOULUKURAATTORI
013 330 5891
jenna.julkunen-liimatta@siunsote.fi

SARA KAIKKONEN

KOULUKURAATTORI
013 330 1460
sara.kaikkonen@siunsote.fi