Kunnossa- ja puhtaanapito

Katujen hoidon tavoitteena on pitää kadut siisteinä ja liikennettä tyydyttävässä kunnossa.

Hoito on katujen puhtaanapitoa, auraamista, liukkauden torjuntaa sekä päällysteiden, liikennemerkkien ja katukalusteiden kunnossapitoa. Osa katualueen hoitovastuista kuuluu tontin omistajalle tai haltijalle.

Liikenneväylillämme on käytössä talvikunnossapidossa aluekohtainen urakointi, jossa valitut urakoitsijat tekevät sopimukseen perustuvat talvikunnossapitotyöt.

Aurauksen, hiekoituksen ja polanteenpoiston nykytilanteen näet kartalla.

Tontinomistajan ja -haltijan velvollisuudet

Rakenteellinen kunnossapito
•    tonttiliittymän kunnossapito

Puhtaanapito
 •    ajoradalle, kevyen liikenteen väylälle ja jalkakäytävälle kertyneen lian, lehtien, roskien, rikkaruohojen ja irtonaisten esineiden poistaminen kiinteistön rajasta katualueen keskilinjaan saakka
•    pitää tontin rajasta enintään kolmen metrin etäisyydelle ulottuva viherkaista ja oja siistinä

Talvikunnossapito
•    jalkakäytävän viereisen katuojan, sadevesikourun ja tonttiliittymärummun pitäminen lumettomana ja jäättömänä
•    huolehtia tonttiliittymän kunnossapidosta
•    poistaa aurausvalli tonttiliittymästä

Kunnan velvollisuudet

Rakenteellinen kunnossapito
•    ajoratojen, kevyen liikenteen väylien ja jalkakäytävien korjaaminen ja päällysteiden kunnossapito
•    istutusten, kadun kalusteiden, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja muiden laitteiden kunnossapito
•    sorapäällysteisen ajoradan tasaisena pitäminen
•    sorapäällysteiden ajoradan pölyn sitominen

Puhtaanapito
•    istutusten, korokkeiden, suojakaiteiden, liikennemerkkien ja muiden laitteiden puhtaanapito
•    hiekoitushiekan keräys keväällä

Talvikunnossapito
•    ajoratojen, kevyen liikenteen väylien auraus
•    hiekoitus

Ota yhteyttä: