Kuosisuunnittelukilpailu

Kontiolahden kunnan toteuttama Oodi Kontiolahdelle -kuosisuunnittelukilpailu on päättynyt. Raati valitsi kuosisuunnittelukilpailun voittajaksi Sanna Långin upean kuosin. 

Kunta kutsui taiteilijat, tekstiilisuunnittelijat, graafiset suunnittelijat ja kuvittajat suunnittelemaan kuosin Kontiolahden 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Kontiolahti täyttää 150 vuotta vuonna 2023.

“Oodi Kontiolahdelle” -kuosisuunnittelukilpailun säännöt

1. NIMI
Kilpailun nimi on ”Oodi Kontiolahdelle” -kuosisuunnittelukilpailu.

2. JÄRJESTÄJÄ
Kontiolahden kunta 0169048-8

3. TAVOITE
Avoin suunnittelukilpailu, jonka tavoitteena on löytää Kontiolahtea kuvaava ”Oodi Kontiolahdelle” -kuosi useita eri tuotteita varten. Kuosin tulee olla kekseliäs, huomiota herättävä – yksinkertaisesti loistava. Kuosi ilmentää luontoamme, erityisesti Höytiäistä ja Pielisjokea sekä vaara- ja metsämaisemia tai Kontiolahden kulttuuriperintökohteita.

4. OHJE
Kilpailutöiden tulee olla aikaisemmin julkaisemattomia. Tarkemmat tiedot ja ohjeet on kerrottu kilpailuohjeessa. Kilpailutyöt tulee jättää kilpailuohjeen mukaisesti.

5. OSALLISTUMISOIKEUS
Kuosisuunnittelukilpailu on ammattilaisille suunnattu avoin kilpailu, johon voivat osallistua taiteilijat, tekstiilisuunnittelijat, graafiset suunnittelijat ja kuvittajat, joilla on jokin kytky Pohjois-Karjalaan. Yksi osallistuja voi lähettää enintään kaksi ehdotusta kilpailuun. Raadin jäsenet tai muutoin kilpailun järjestämiseen osallistuneet henkilöt eivät voi osallistua kilpailuun.

6. ARVIONTIPERUSTEET
Arvioinnissa otetaan huomioon kuosin kekseliäisyys ja laadukkuus sekä soveltuvuus erilaisiin tuotteisiin. Kuosi ilmentää Kontiolahden luontoa - erityisesti Höytiäistä ja Pielisjokea sekä vaara- ja metsämaisemia tai Kontiolahden kulttuuriperintökohteita.

Onnistunut kuosi toimii jatkuvana pintana ja yksittäisenä elementtinä, jotta siitä voidaan teettää erilaisia tuotteita. Arvioinnissa huomioidaan myös kirjallinen perustelu siitä, miten kuosi on oodi Kontiolahdelle.

7. POISSULJETTAVAT EHDOTUKSET
Määräajan jälkeen saapuneita ehdotuksia ei huomioida. Tulkinnanvaraisissa tapauksissa kilpailusta poissulkemisesta päättää raati.

8. PALKINNOT
Raati valitsee kolme ehdotusta, joista voittaja valitaan kuntalaisille järjestettävässä äänestyksessä. Kilpailun pääpalkinto on 4000 €, palkkioon sisältyy luonnospalkkio. 2. ja 3. ehdotus saavat molemmat 500 € luonnospalkkiot.

9. JULKISTAMINEN
Kilpailun voittaja julkistetaan viimeistään lokakuussa 2022. Alkuperäistä aikataulua on muutettu syyskuusta lokakuuhun.

10. KILPAILUEHDOTUSTEN KÄYTTÖ- JA IMMATERIAALIOIKEUDET
Kontiolahden kunta lunastaa kilpailun palkintosummalla (3500 euroa) voittajakuosin kaikki kaupalliset käyttöoikeudet. Kunnan tarkoituksena ei kuitenkaan ole saada taloudellista voittoa kuosista tehtävistä tuotteista. Kaikki ehdotuksiin liittyvät immateriaalioikeudet säilyvät suunnittelijalla.

Suunnittelija vakuuttaa, että on itse suunnitellut kilpailuun lähettämänsä työn eikä ole kopioinut mitään olemassa olevaa suunnitelmaa tai kuvaa. Suunnittelija pystyy tarvittaessa esittämään luonnoksia tai muita kuvia suunnittelun eri vaiheista. Suunnittelija on vastuussa aiheuttamistaan suorista vahingoista kilpailunjärjestäjää kohtaan, mikäli hän on tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella rikkonut kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia.
Kontiolahden kunnalla on oikeus neuvotella ensimmäisenä myös muiden kilpailussa palkittujen suunnittelutöiden hyödyntämisestä.

11. SOPIMUS KÄYTTÖOIKEUKSISTA
Kuosin suunnittelija ja Kontiolahden kunta solmivat erillisen sopimuksen voittajakuosin käyttöoikeuksista. Suunnittelija saa palkintosumman mukaisen kertakorvauksen eikä suunnittelijalle makseta erillisiä lisenssi- tai royaltymaksuja. Maksettu korvaus kattaa oikeuden valmistuttaa, myydä ja markkinoida kilpailun voittaneen kuosin sisältämiä tuotteita. Kilpailuun osallistuessaan suunnittelija tekee kuosista kolme erilaista raporttivaihtoehtoa luonnoksena sekä kolme väritysvaihtoehtoa.

Osallistujilta voidaan tarvittaessa pyytää selvennyksiä kilpailuehdotuksista. Kuosin osaa tai yksittäistä kuviota voidaan käyttää omana kuvanaan myös muissa tuotteissa ja materiaaleissa ilman erillistä korvausta.

12. VAKUUTUS TUTUSTUMISESTA KILPAILUN SÄÄNTÖIHIN JA KILPAILUOHJELMAAN
Kilpailuun osallistumalla suunnittelija vahvistaa hyväksyvänsä ja ymmärtäneensä kilpailun säännöt, kilpailuohjeen ja siihen liittyvät ehdot ja velvoitteet. Lisäksi suunnittelijalla on kaikki oikeudet lähettämäänsä kuosiehdotukseen.

Kilpailuohjeet

TIEDOT SUUNNITTELIJASTA
·    Suunnittelijan nimi/suunnittelijoiden nimet
·    Ammatti
·    Puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite

KILPAILUEHDOTUKSEN SISÄLTÖ
•    Kilpailuehdotus on vaaka A2-koossa, 1–2 sivua/ehdotus.
•    Kilpailuehdotukseen kirjataan suunnittelijan nimi sivun/sivujen oikeaan alakulmaan.
•    Kuosin tai sen osan tulee soveltua erityyppisiin tuotteisiin. Kuosista voidaan valmistaa muun muassa mukeja, kasseja, tarjottimia, kirjekuoria/lehtiöpohjia, roll-upeja, paitoja, verhoja, kangasta, pussilakanoita, tyynynpäällisiä, kesäviirejä ja servettejä sekä graafisia elementtejä, kuten tapahtumailmoituksia, julisteita ja some-kuvia. Kilpailuun osallistuessaan suunnittelija esittää luonnoksena kolme erilaista kuosiraporttivaihtoehtoa, joilla osoitetaan kuvion toimivuus pintaraporttina ja yksittäisenä kuviona. Ehdotuksesta tulee ilmetä, miten kuviointi ja sen yksityiskohdat voisivat toimia erilaisissa tuotteissa. Lisäksi suunnittelija esittää kolme erilaista väritysvaihtoehtoa, joista yksi on mustavalkoinen.
•    Voittajasuunnittelijan tulee toimittaa kilpailun jälkeen kuosista ja sen raporttivaihtoehdoista korkearesoluutioiset, vähintään 300 dpi/inch tiedostot 1:1 koossa, joko AI- tai TIFF-muotoisina, värieroteltuina tiedostoina.
•    Kilpailuehdotuksen tulee sisältää myös kirjallinen kuvaus, miten kuosi ilmentää ”Oodi Kontiolahdelle” -teemaa.

KILPAILUEHDOTUKSEN LÄHETYS
Kilpailuehdotukset tulee toimittaa 31.8.2022 klo 16.00 mennessä. Ehdotukset lähetetään sekä digitaalisena versiona osoitteeseen niina.vatanen@kontiolahti.fi että A2-paperiversiona osoitteeseen Kontiolahden kunta/Viestintä/Suunnittelukilpailu, Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti. Kilpailuehdotuksen sähköinen versio tulee toimittaa PDF-tiedostona joko muistitikulla tai sähköpostin liitteenä.

KILPAILUEHDOTUSTEN PALAUTUS
Kilpailun järjestäjä ei palauta valitsematta jääneitä ehdotuksia. Kilpailun järjestäjä sitoutuu tuhoamaan sähköisesti ja tulosteina toimitetut kilpailuehdotukset kilpailun jälkeen kuuden (6) kuukauden kuluessa.

KYSYTTÄVÄÄ?
Kysymykset kilpailusta voi lähettää sähköpostitse: niina.vatanen@kontiolahti.fi ja puhelimitse: 050 574 9753.