Lomakkeet

Ohjeet:

Suunnitelmien nimeämisohje

Ohje sähköiseen asiointiin

Ohje sähköiseen asiointiin (pitkä)

Ohjeita luvanhakijalle

Ohjeita naapurin kuulemiseen

Ohjeita rakennusluvan saajalle

 

Rakennusvalvonnan lomakkeet:

Pääsuunnittelijan tarkastuslista

Valtakirja

Ulkovärityssuunnitelma

Jätevesijärjestelmän selvitys (tarvitaan kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamiseen)

Hakemus vesihuoltolaitokseen liittämisestä ja sen käytöstä (tarvitaan kunnan vesihuoltolaitoksen alueella)

Maalämpöjärjestelmän rakennustapaselostus

Naapurin kuuleminen

Vastaavan- ja erityistyönjohtajan sitoumus

Ilmoitus suunnittelijoista

Rakennetapaselostus

 

Lomakkeet, joita et tarvitse sähköisessä asioinnissa:

Hakemus rakennuslupaa, toimenpidelupaa ja toimenpideilmoitusta varten

Jatkoaikahakemus

Rakennushankeilmoitus RH1

Rakennushankeilmoitus RH2

Rakennuksenpoistoilmoitus RK9

Suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamislupaa haetaan tekniseltä lautakunnalta. Rakennusvalvonta ei käsittele suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamislupahakemuksia.

Ohje suunnittelijan ja työnjohtajan kelpoisuuden arviointiin

Ohje suunnittelijan ja työnjohtajan kelpoisuuden arviointiin

Ota yhteyttä: