Maksut

Maksut

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut hyväksytään teknisessä lautakunnassa vuosittain.

Vuoden 2019 maksuperusteet on hyväksytty 27.11.2018.

Ota yhteyttä:

Tavattavissa ajanvarauksella