Maksut

Maksut

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut hyväksytään teknisessä lautakunnassa vuosittain.

Vuoden 2022 maksuperusteet on hyväksytty 28.9.2021.

Ota yhteyttä:

Tavattavissa ajanvarauksella