Maksut

Maksut

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut hyväksytään teknisessä lautakunnassa vuosittain.

Vuoden 2020 maksuperusteet on hyväksytty 29.10.2019.

Ota yhteyttä:

Tavattavissa ajanvarauksella