Maksut

Maksut

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut hyväksytään teknisessä lautakunnassa vuosittain.

Vuoden 2021 maksuperusteet on hyväksytty 29.9.2020.

Ota yhteyttä:

Tavattavissa ajanvarauksella