Nähtävillä olevat kaavat,teksti

Nähtävillä olevien kaavojen asiakirjoihin voit tutustua nettisivuillamme, toimistollamme käymällä tai ajanvarauksella (0400 621 001, kaavoitus@kontiolahti.fi). Löydät meidät teknisen viraston ensimmäisestä kerroksesta osoitteesta Keskuskatu 8 B. Nähtävilläpidettävät aineistot toimitamme myös kirkonkylän ja Lehmon kirjastoihin. Mahdolliset mielipiteet tai muistutukset tulee toimittaa nähtävilläoloaikana osoitteeseen Kontiolahden kunta, tekninen lautakunta, Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti tai kaavoitus@kontiolahti.fi.

Lehmon urheilukeskusalueen asemakaavamuutos

Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen tavoitteena on kaavoittaa suunnittelualue pääasiassa urheilu- ja virkistyspalveluiden ja asutuksen tarpeisiin. Keskeisenä tavoitteena on myös urheilukeskukseen liittyvien pysäköintialueiden määrittely.

Kaavaehdotusasiakirjat pidetään MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 17.11.–17.12.2021 yllä olevissa osoitteissa. Mahdolliset muistutukset tulee jättää kirjallisesti 17.12.2021 klo 14 mennessä.

Lisätietoja tarvittaessa maankäyttöpäälliköltä, p 0400 491 791 tai lähettämällä sähköpostia kaavoituksen sähköpostiin.

Nähtävillä oleva aineisto:
Kaavaehdotuskartta
Selostusehdotus (jossa liitteet)
Kuulutus