Elinvoima- ja omistajaohjausjaosto (teksti)

Omistajaohjausjaostomme toimii kunnanhallituksen alaisuudessa ja vastaa muun muassa konserniohjeiden valmistelusta kunnanhallitukselle ja sosiaali- ja terveyspalvelujen omistajaohjauksesta. Omistajaohjausjaostomme seuraa kunnan ja konsernin taloudellisen aseman kehitystä ja tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumista. 

Omistajaohjausjaostomme nimeää kuntamme edustajat tytäryhteistöjen hallituksiin ja kuntamme yhtiökokousedustajat sekä antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Ennakkokannan antaminen tytäryhteisöille konserniohjeessa määritetyllä tavalla kuuluu myös omistajaohjausjaostomme tehtäviin.

Omistajaohjausjaostossamme on viisi jäsentä, jotka ovat kunnanhallituksen jäseniä tai kunnanvaltuuston puheenjohtajia. Omistajaohjausjaoston jäsenet valitaan kunnanhallituksen toimintakautta vastaavaksi ajaksi.

Omistajaohjausjaoston jäsenet

Omistajaohjausjaoston jäsenet

Ota yhteyttä:

MIKA KUUSELA

PUHEENJOHTAJA
mika.kuusela@luottamus.kontiolahti.fi

Esittelijä

Jari Tuononen kuva

Pöytäkirjanpitäjä

PASI RUOHTULA

HALLINTOPÄÄLLIKKÖ, TALOUSJOHT. TEHTÄVÄT
 050 439 8005
pasi.ruohtula@kontiolahti.fi