Palkitseminen

Palkitseminen vuonna 2022

 

Kontiolahden kunta myöntää vuosittain kulttuuripalkinnon, nuorisopalkinnon, vuoden liikuttajan palkinnon, vuoden innostava yritys -palkinnon sekä vanhustyön palkinnon. Palkinnot jaetaan Vuoden loistavimmat -palkitsemisjuhlassa joulukuussa.

 

Palkinnot

 

Kulttuuripalkinto

Kontiolahden kunnan sivistyslautakunta myöntää kulttuuripalkinnon yhdelle tai useammalle kontiolahtelaiselle tai Kontiolahdessa merkittävästi vaikuttaneelle ammattitaiteilijalle, taiteen harrastajalle, kulttuurijärjestölle tai -ryhmälle. Palkinnon myöntämisen perusteena on aktiivinen toiminta jollakin taiteen alalla, saavutettu erinomainen taso tai toiminnalla kunnalle tuotettu julkisuus.


Nuorisopalkinto

Kontiolahden kunnan sivistyslautakunta myöntää nuorisopalkinnon yhdelle tai useammalle kontiolahtelaiselle nuorelle, ryhmälle tai nuorisoyhdistykselle vuoden aikana suoritetusta merkittävästä teosta. Palkinnon myöntämisen perusteena on aktiivinen toiminta jollakin nuorisotoiminnan alalla, saavutettu erinomainen taso tai toiminnalla kunnalle tuotettu julkisuus.

 

Vuoden liikuttaja -palkinto

 

Sivistyslautakunta valitsee vuoden lopussa vuoden kontiolahtelaisen liikuttajan, joka on omalla toiminnallaan tai esimerkillään edistänyt kuntalaisten liikkumista tai tuonut toiminnallaan kunnalle positiivista näkyvyyttä.


Vuoden innostava yritys -palkinto

Kontiolahden kunta haluaa nyt jo viidettä kertaa palkita kunnan innostavan yrityksen. Innostavan yrityksen tulee täyttää vähintään yksi näistä kriteereistä:

  • Yritys kehittää omaa toimintaansa merkittävällä tavalla.
  • Yritys kasvaa omassa kokoluokassaan selvästi.
  • Yritys tekee kunnan kanssa uutta luovaa yhteistyötä.
  • Yritys suuntaa rohkeasti kasvuun ja pyrkii kansainvälisille markkinoille.
  • Yritys nostaa Kontiolahden kuntaa esille ja samalla luo myönteistä kuntakuvaa.

 

Vanhustyön palkinto

Vanhustyön palkinnon myöntää kunnanhallitus eläkeläisneuvoston esityksestä. Palkinnon saamisen perusteena on aktiivinen ja esimerkillinen toiminta ikäihmisten asioiden edistämisessä, toiminnan erinomainen taso tai toiminnalla kunnan imagolle tuotettu positiivinen julkisuus. Palkinto voidaan myöntää yhdelle tai useammalle henkilölle, ryhmälle, yhdistykselle tai muulle toimijalle, joka on joko kontiolahtelainen tai toimii Kontiolahdella.