Palkkatuettu työ

Palkkatuki on rahallinen tuki työnantajalle, jolla TE-palvelut korvaa työnantajalle osan työttömän työnhakijan palkkaamisen kustannuksista. TE-palvelut voi myöntää tukea työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneen henkilön palkkaamiseen.

Palkkatuen myöntämiseen vaikuttaa mm. työttömyytesi kesto. Tuki on enintään 30 %, 40 % tai 50 % palkkauksen kustannuksista. Palkkatuetun työn tarkoituksena on vahvistaa työnhakijan ammatillista osaamista ja edistää työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Voit saada palkkatukea työhön, joka kehittää ammatillista osaamistasi.

Työllistämme kontiolahtelaisia työnhakijoita kunnan eri toimialojen tehtäviin. Työsuhteet ovat määräaikaisia ja työaika on pääsääntöisesti 85 %-100 % työnhakijan yksilöllisestä tilanteesta riippuen. Tarjoamme työhönvalmentajan tuen koko työsuhteen ajalle, mikä mahdollistaa jatkopolun suunnittelun jo työsuhteen aikana.

Voit selvittää mahdollisuutesi palkkatukeen omalta TE-toimiston tai kuntakokeilun yhteyshenkilöltäsi.