Perhepäivähoito

Kunnallisessa perhepäivähoidossa lapsesi saa varhaiskasvatusta perhepäivähoidon ammattilaisilta, joiden toimintaa ohjaa seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma.

Perhepäivähoidon vahvuuksia ovat joustava toiminta, pieni ryhmäkoko ja kodinomaisuus. Laadimme yhdessä kanssasi lapsen varhaiskasvatussuunnitelman, johon kirjataan, kuinka lapsesi kasvua, kehitystä ja oppimista tuetaan hänen vahvuuksiensa kautta. Liikunnallisuus ja positiivinen pedagogiikka ovat vahvasti mukana arjessamme. Perhepäivähoidossa opettelemme monipuolisesti arjen taitoja ja muokkaamme päiväkulkua lasten ideoiden mukaan.

Perhepäivähoidossa aloittaminen


Kun päätös hoitopaikasta on tullut ja olet vastaanottanut paikan, voit ottaa yhteyttä perhepäivähoitajaan ja sopia tutustumiskäynneistä. Perhepäivähoitajaltanne saat myös lisätietoa hoitoon liittyvistä asioista.

Perhepäivähoidossa hoitajan työaika muotoutuu lasten hoitoaikojen perusteella ja sen takia hoitoajoista sopiminen ja niiden noudattaminen on erityisen tärkeää. Hoitoaikavaraukset pääset tekemään Daisyn kautta.