Rakennusjärjestys

Kontiolahden kunnan ympäristölautakunta on käynnistänyt rakennusjärjestyksen uudistustyön.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestysehdotuksen 8.6.2020. Päätöksen mukaisesti uusi rakennusjärjestys astuisi voimaan 1.8.2020.

 

Rakennusjärjestys 1.8.2020

Rakennusjärjestyksen liite: Suunnittelutarvealueet

Kuulutus

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

 

Tällä hetkellä voimassa oleva rakennusjärjestys on hyväksytty vuonna 2014.

Ota yhteyttä: