Rakennusjärjestys

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt rakennusjärjestyksen 8.6.2020. Uusi rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.8.2020.

 

Rakennusjärjestys 1.8.2020

Rakennusjärjestyksen liite: Suunnittelutarvealueet

Kuulutus

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Ota yhteyttä: