Rakennuskiellot teksti

Rakennuskielto asemakaavaa laadittaessa

Maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaan kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jolla asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Kielto päättyy, kun uusi asemakaava saa lainvoiman. Kielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan. Rakennuskielto voi kuitenkin kestää enintään kahdeksan vuotta.

Rakennuskielto on aina automaattisesti voimassa alueella, jolle on hyväksytty asemakaava tai asemakaavan muutos, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman (MRL § 53 mom 3).

Rakennuskielto yleiskaavaa laadittaessa

Maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaan kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jolla yleiskaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Kielto päättyy, kun uusi yleiskaava saa lainvoiman.  Kielto on voimassa enintään viisi vuotta. Kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa viidellä vuodella, ja erityisestä syystä sen jälkeen vielä enintään viidellä vuodella.

Jos alue on rakennuskiellossa, rakennuslupaa ei voida myöntää ilman maankäyttö- ja rakennuslain mukaista poikkeusta.

 

Rakennuskielto

Rakennuskielto Lehmossa

Ota yhteyttä:

KAAVOITUKSEN SÄHKÖPOSTI

kaavoitus@kontiolahti.fi