Rakennuskiellot teksti

Rakennuskielto asemakaavaa laadittaessa
Maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaan kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jolla asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Kielto päättyy, kun uusi asemakaava saa lainvoiman. Kielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan. Rakennuskielto voi kuitenkin kestää enintään kahdeksan vuotta.

Rakennuskielto on aina automaattisesti voimassa alueella, jolle on hyväksytty asemakaava tai asemakaavan muutos, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman (MRL § 53 mom 3).
Rakennuskielto osayleiskaavaa laadittaessa
Maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukaan kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jolla osayleiskaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Kielto päättyy, kun uusi asemakaava saa lainvoiman.  Kielto on voimassa enintään viisi vuotta. Kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidetään kieltoaikaa viidellä vuodella, ja ELY-keskus kunnan hakemuksesta erityisestä syystä sen jälkeen vielä enintään viidellä vuodella.

Jos alue on rakennuskiellossa, rakennuslupaa ei voida myöntää ilman maankäyttö- ja rakennuslain mukaista poikkeusta.

 

Rakennuskielto

Rakennuskielto Lehmossa

Ota yhteyttä: