Siun sote -neuvottelukunta (teksti)

Siun sote -neuvottelukuntamme tekee esityksiä kunnanhallituksellemme Siun soten tuottamien palvelujen kehittämisestä.

Siun sote -neuvottelukunta käsittelee Siun soten toimintakatsaukset ja seuraa sote-palvelujen toteutumista. Lisäksi sen tehtävänä on valmistella lausunnot kunnanhallituksellemme kuntalaisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Neuvottelukunta osallistuu hyvinvointikertomuksen laadintaan ja seuraa hyvinvointikertomuksen tavoitteiden toteutumista.

Siun sote- neuvottelukunnassamme on viisi jäsentä.

Siun sote -nk jäsenet

Siun sote -neuvottelukunnan jäsenet

Ota yhteyttä:

SUSAN VÄISTÖ

PUHEENJOHTAJA
050 304 496
susan.vaisto@gmail.com

Esittelijä

Pöytäkirjanpitäjä