Tarkastuslautakunta

Kunnanvaltuustomme on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten.

Tarkastuslautakunnassamme on viisi jäsentä, joista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava valtuutettuja.

Tarkastuslautakuntamme muun muassa valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuustomme asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi tarkastuslautakunta valvoo sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden toteutumista.

Tarkastuslautakunnan jäsenet

Tarkastuslautakunnan jäsenet