Tekninen lautakunta

Tekninen lautakuntamme johtaa ja kehittää alaistaan toimialaa ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä.

Teknisen lautakuntamme toimialana on teknisen osaston hallinto, tekniset palvelut, kuntatekniikka ja vesihuolto.

Tekninen lautakunta huolehtii toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, ohjaa ja valvoo suunnittelua ja toteutetusta sekä seuraa tuloksia ja huolehtii tarpeellisesta yhteistyöstä.

Teknisessä lautakunnassamme on 11 jäsentä, joista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Teknisen lautakunnan jäsenet

Teknisen lautakunnan jäsenet

Ota yhteyttä:

MARJA KAUPPINEN

PUHEENJOHTAJA
marja.kauppinen@luottamus.kontiolahti.fi

Esittelijä

Pöytäkirjanpitäjä