Tuet työnantajalle

Palvelemme työnantajia erilaisissa työllisyyteen ja työllistämiseen liittyvissä kysymyksissä. Tarjoamme apua ja neuvontaa työllistämisen tukiin ja niiden hakemiseen, sekä tukea järjestötyöllistämiseen. Lisäksi tuemme nuorten kesätyöllistämisessä. Autamme myös rekrytoinnissa ja sopivien työntekijöiden löytämisessä.

Palkkatuki työnantajalle

TE-palvelut voi myöntää tukea työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneen henkilön palkkaamiseen.
Palkkatuki on rahallinen tuki työnantajalle, jolla TE-palvelut korvaa työnantajalle osan työttömän työnhakijan palkkaamisen kustannuksista. 
Palkkatuen myöntämiseen vaikuttaa mm. työnhakijan työttömyyden kesto ja osaaminen. Palkkatuki on 50 % tai 70 % palkasta, johon ei lasketa lomarahaa tai sivukuluja.  Palkkatuetun työn tarkoituksena on vahvistaa työnhakijan ammatillista osaamista ja edistää työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Palkkatukioikeus on helpointa selvittää niin, että työnhakija kysyy siitä omalta TE-asiantuntijalta. Lisää työllistämiseen liittyvistä tuista:  https://tyomarkkinatori.fi

Järjestötyöllistämisen tukipalvelut, -palkkio ja työllistämislaina

Kontiolahdella työllisyydenhoidon tavoitteena on ennaltaehkäistä työttömyyttä, sen pitkittymistä ja vähentää erityisesti nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyttä. Järjestötyöllistämisen tukemisen toimet ja tuet kohdentuvat pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen ja järjestötyöllistämisen monipuolistamiseen.


Yhdistykselle voidaan myöntää työllistämispalkkio tai Koitto - järjestötyöllistämisen tukipalvelu varatun määrärahan puitteissa. Yhdistykselle voidaan myöntää myös työllistämislainaa.

Koitto-tukipalvelut, palkkio ja laina anotaan sähköisellä lomakkeella: Sähköinen lomake

Tutustu lisää: Järjestötyöllistämisen tuki, ohjeet 2024

https://www.pksotu.fi/kuhina/

https://www.pksotu.fi/tukipalvelut-yhdistyksille/

 

Nuorten kesätyöllistäminen  

Tuemme nuorten kesätyöllistämistä yrityksiin, yhdistyksiin ja kotitalouksiin.

Vuonna 2024 kunnan kesätyöt ja työnantajien kesätyöllistämisen tuki, sekä kesäyrittäjyystuki suunnataan kontiolahtelaisille vuosina 2005–2009 syntyneille nuorille.

Lisätietoja kesätyöllistämisen tuesta ja kesäyrittäjyystuesta, sekä kunnan kesätyöpaikoista löydät täältä: Kesätyöt - kontiolahti.fi