Tuet työnantajalle

Palvelemme työnantajia erilaisissa työllisyyteen ja työllistämiseen liittyvissä kysymyksissä. Tarjoamme apua ja neuvontaa työllistämisen tukiin ja niiden hakemiseen. Meillä on käytössä työllistämisen kuntalisä, jonka lisäksi tuemme nuorten kesätyöllistämistä ja myönnämme toimintatukea työnhakijan ottamisesta työkokeiluun ja kuntouttavaan työtoimintaan. Autamme myös rekrytoinnissa ja sopivien työntekijöiden löytämisessä.

Kesätyöllistäminen

Tuemme nuorten kesätyöllistämistä yrityksiin, yhdistyksiin ja kotitalouksiin.

Kuntalisä

Myönnämme kuntalisää palkkiona työttömän kuntalaisen työllistämisestä. Työnantajina voivat toimia yritykset, yhdistykset, seurakunnat ja yksityishenkilöt. Kuntalisän suuruus on 350 euroa kuukaudessa. Kuntalisää myönnämme varattujen määrärahojen puitteissa hakemusten saapumisjärjestyksen perusteella.

Kuntalisää voimme maksaa kontiolahtelaisista työnhakijoista seuraavasti:
- yli 200 päivää työmarkkinatukea saanut henkilö
- alle 29-vuotias, jonka työttömyys on kestänyt vähintään kuusi kuukautta
- yli 29-vuotias, jonka työttömyys on kestänyt vähintään yhdeksän kuukautta.

Otathan meihin yhteyttä ennen hakemuksen tekemistä, jotta voimme varmistaa hakukriteerien täyttymisen ja kuntalisän myöntämiseen varattujen määrärahojen tilanteen.

Toimintatuki

Myönnämme toimintatukea yrityksille, seurakunnille ja kolmannen sektorin toimijoille kontiolahtelaisen työnhakijan ottamisesta työkokeiluun tai kuntouttavaan työtoimintaan.

Myönnämme toimintatukea:
- 50,00 € kk/työkokeilija tai kuntouttavaan työtoimintaan osallistuja
- 150,00 € kk/työkokeilija tai kuntouttavaan työtoimintaan osallistuja, joka tulee passiiviselta työmarkkinatukilistalta

Emme myönnä toimintatukea järjestölle tai säätiölle, jolla on erillinen sopimus kuntouttavan työtoiminnan toteuttamisesta työllisyyspalvelujen tai sosiaalipalvelujen kanssa.

Toimintatukea voi hakea ensimmäisen kerran, kun sopimusajasta on toteutunut vähintään kolme kuukautta. Hakulomakkeen mukana tulee toimittaa osallistujaliite ja vapaamuotoinen selvitys ohjausresurssista. Seuraavat hakemukset voi toimittaa kolmen kuukauden jaksoissa. Liitteiksi jatkohakemuksiin riittää osallistujaliite, joka sisältää tiedon toiminnassa päättäneiden sijoittumisesta kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilun ja palkkatukityön jälkeen.