Tuet työnantajalle

Palvelemme työnantajia erilaisissa työllisyyteen ja työllistämiseen liittyvissä kysymyksissä. Tarjoamme apua ja neuvontaa työllistämisen tukiin ja niiden hakemiseen. Meillä on käytössä työllistämisen kuntalisä ja tukea järjestötyöllistämiseen. Lisäksi tuemme nuorten kesätyöllistämisessä. Autamme myös rekrytoinnissa ja sopivien työntekijöiden löytämisessä.

Työllistämisen kuntalisä

Työllistämisen kuntalisä on palkkio Kontiolahden kunnan työllisyyspalvelujen asiakkaana olevan työttömän työnhakijan työllistämisestä. Työllistämisen kuntalisän tarkoituksena on edistää haasteellisessa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden työllistymistä ja työelämään kiinnittymistä.

Palkkiota myönnetään vuoden 2023 määrärahojen puitteissa ja hakemusten saapumisjärjestyksessä. Vuonna 2023 työllistämisen kuntalisä on 350 euroa/työkuukausi.

Palkkio voidaan myöntää kaikkien toimialojen työnantajille. Yksityishenkilöille palkkiota ei myönnetä. Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle palkkio on de minimistukea. Tarkemmat ehdot määritellään kuntalisän myöntöpäätöksessä.

Työllistämisen kuntalisän myöntäminen työnantajalle:
- Työnantajan tulee ottaa yhteyttä Kontiolahden kunnan työllisyyspalveluihin ja palkkiohakemus on jätettävä ennen työsuhteen alkua.
- Yksi työnantaja voi saada vuodessa työllistämisen kuntalisää enintään kahden eri henkilön työsuhteiden perusteella.
- Katso tarkempi ohjeistus kuntalisän hakuohjeesta.

Järjestötyöllistämisen tuki

Pyrimme edistämään järjestöjen mahdollisuutta työllistää Kontiolahden työllisyyspalvelujen työnhakija-asiakkaita ja saamaan lisää kontiolahtelaisia yhdistyksiä työllistämistoimintaan mukaan.

Järjestöihin työllistämistä tuetaan myös Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen Koitto -järjestötyöllistämisen tukipalvelun https://www.pksotu.fi/2021/02/15/koitto-jarjestotyollistamisen-tukipalvelu/ ja Pohjois-Karjalan liikunta ry:n urheiluseuratyöllistämisen https://www.pokali.fi/tyollistamispalvelut/ avulla.

Lisäksi Kontiolahden kunta voi myöntää korotonta työllistämislainaa yhdistykselle, joka palkkaa pitkäaikaistyöttömän palkkatuella. Laina on enintään 1000 euroa työllistettyä kohden ja laina-aika on 6 kuukautta. Lainan myöntämisellä pyritään luomaan uusia työpaikkoja pieniin yhdistyksiin, ja madaltamaan työllistämisen kynnystä.

Nuorten kesätyöllistäminen  

Tuemme nuorten kesätyöllistämistä yrityksiin, yhdistyksiin ja kotitalouksiin.

Vuonna 2024 kunnan kesätyöt ja työnantajien kesätyöllistämisen tuki, sekä kesäyrittäjyystuki suunnataan kontiolahtelaisille vuosina 2005–2009 syntyneille nuorille.

Lisätietoja kesätyöllistämisen tuesta ja kesäyrittäjyystuesta, sekä kunnan kesätyöpaikoista löydät täältä: Kesätyöt - kontiolahti.fi