Tuet työnantajalle

Kesätyöllistäminen

Tuemme nuorten kesätyöllistämistä yrityksiin, yhdistyksiin ja kotitalouksiin.

Kuntalisä

Myönnämme kuntalisää palkkiona työttömän kuntalaisen työllistämisestä. Työnantajina voivat toimia yritykset, yhdistykset, seurakunnat ja yksityishenkilöt. Kuntalisän suuruus on 350 euroa kuukaudessa. Kuntalisää myönnämme varattujen määrärahojen puitteissa hakemusten saapumisjärjestyksen perusteella.

Kuntalisää voimme maksaa kontiolahtelaisista työnhakijoista seuraavasti:
- yli 200 päivää työmarkkinatukea saanut henkilö
- alle 29-vuotias, jonka työttömyys on kestänyt vähintään kuusi kuukautta
- yli 29-vuotias, jonka työttömyys on kestänyt vähintään yhdeksän kuukautta

Toimintatuki

Myönnämme toimintatukea yrityksille, seurakunnille ja kolmannen sektorin toimijoille kontiolahtelaisen työnhakijan ottamisesta työkokeiluun tai kuntouttavaan työtoimintaan.

Myönnämme toimintatukea:
- 50,00 € kk/työkokeilija tai kuntouttavaan työtoimintaan osallistuja
- 150,00 € kk/työkokeilija tai kuntouttavaan työtoimintaan osallistuja, joka tulee passiiviselta työmarkkinatukilistalta

Emme myönnä toimintatukea järjestölle tai säätiölle, jolla on erillinen sopimus kuntouttavan työtoiminnan toteuttamisesta työllisyyspalvelujen tai sosiaalipalvelujen kanssa.

Voit hakea tukea ensimmäisen kerran, kun sopimusajasta on toteutunut vähintään kolme kuukautta. Liitä hakulomakkeen lisäksi osallistujaliite ja vapaamuotoinen selvitys ohjausresursseista. Toimita seuraavat tukihakemukset vähintään kolmen kuukauden toteumajakson erissä. Sisällytä niihin ainoastaan osallistujaliite, joka sisältää tiedon toiminnassa päättäneiden sijoittumisesta kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilun ja palkkatukityön jälkeen.