Usein kysyttyä

Olemme koonneet tälle sivulle aihepiireittäin usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen. Mikäli et kuitenkaan löydä vastausta kysymykseesi, ota meihin yhteyttä.


Varhaiskasvatukseen hakeminen
Varhaiskasvatuksesta perittävät maksut
Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen
Esiopetus
Kotihoidon tuen kuntalisä
Kouluun hakeminen ja koulupaikka
Koulujen työ- ja loma-ajat
Koulukuljetus (perusopetus)
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
 

Varhaiskasvatukseen hakeminen


Mistä voin tiedustella varhaiskasvatuspaikkojen tilannetta? Miten haen varhaiskasvatuspaikkaa?
Voit tiedustella paikkojen tilannetta varhaiskasvatuksen palveluohjaajilta. Hae paikkaa neljä kuukautta ennen toivottua aloitusajankohtaa ensisijaisesti sähköisen eDaisy-palvelun kautta (tai lomakkeella). Äkillisen työllistymisen tai opintojen aloituksen takia voimme järjestää lapsellesi paikan kahden viikon kuluessa. Liitä hakemukseen todistukset perheen bruttotuloista.

Haluan järjestää lapseni hoidon kodinomaisesti perhepäivähoitajalla. Onko tämä mahdollista ja kuinka toimin?
Kontiolahdella toimii useita perhepäivähoitajia. Hae varhaiskasvatuspaikkaa ensisijaisesti sähköisen eDaisy-palvelun kautta (tai lomakkeella), ja ilmoita hakemuksella hoitopaikkatoiveesi perhepäivähoitajalla. Voit tiedustella paikkojen tilannetta palveluohjauksesta. Valitettavasti emme voi luvata, että lapsesi saa hoitopaikan juuri sieltä hoitopaikasta, mistä olet hakenut paikkaa.

Haluan järjestää lapseni hoidon yksityisessä päiväkodissa. Kuinka toimin? Onko hoito yksityisessä päiväkodissa kalliimpaa kuin se olisi kunnallisessa?
Hae paikkaa haluamastasi yksityisestä päiväkodista. Kun päiväkodilla on osoittaa lapsellesi paikka, tee päiväkodin kanssa palvelusopimus. Täytä tämän jälkeen ensisijaisesti sähköinen palvelusetelihakemus eDaisy-palvelussa (tai täytä lomake). Liitä hakemukseen päiväkodin kanssa tekemäsi palvelusopimus ja tulotodistukset perheen bruttotuloista. Tee palvelusetelihakemus neljä kuukautta ennen aloitusajankohtaa. Mikäli tarve johtuu äkillisestä syystä, on vähimmäisjärjestelyaika kaksi viikkoa. Maksat yksityisestä hoidosta saman hinnan kuin maksaisit kunnallisesta. Huomaa kuitenkin, että yksityinen päiväkoti voi periä erillistä lisämaksua esimerkiksi retkistä. Mahdollisista lisämaksuista sovitte päiväkodin kanssa palvelusopimusta tehdessänne.

Lapseni on hoidossa yksityisessä päiväkodissa, mutta haluan hänet kunnalliseen hoitoon. Mitä minun tulee huomioida hakiessani toista hoitopaikkaa?
Voit hakea lapsellesi paikkaa kunnallisesta varhaiskasvatuksesta, mutta sinun on huomioitava yksityisen päiväkodin irtisanomisaika. Kun saat tiedon kunnallisesta varhaiskasvatuspaikasta, irtisano varhaiskasvatuspaikka yksityisessä päiväkodissa. Toimita myös päiväkodin kanssa täyttämäsi palvelusetelin irtisanomislomake mahdollisimman pian kunnan varhaiskasvatuspalveluihin toimistosihteerille. Kunnallinen varhaiskasvatuspaikka voidaan myöntää yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin päätyttyä.

Varhaiskasvatuksesta perittävät maksut


Perhekokomme on muuttunut. Pitääkö asiasta ilmoittaa kuntaan?
Perhekoon muutoksella voi olla vaikutusta varhaiskasvatusmaksuihin, joten asiasta on hyvä olla yhteydessä kunnan varhaiskasvatuspalvelujen toimistosihteeriin.

Minne toimitan tulotiedot varhaiskasvatusmaksun määritystä varten?
Voit toimittaa tulotiedot sähköisesti eDaisy-palvelun kautta. Mikäli sähköinen ilmoitus ei ole mahdollinen, toimita tulotiedot postitse osoitteella Kontiolahden kunta, Varhaiskasvatuspalvelut, Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti. Vaihtoehtoisesti voit toimittaa tulotiedot myös sähköpostin liitteenä toimistosihteerille. Voit pyytää toimistosihteeriä lähettämään sinulle salatun sähköpostiviestin, johon vastaamalla voit lähettää tulotiedot. Huomaa kuitenkin, että vastatessasi salattuun sähköpostiviestiin kaikkien liitteiden on oltava yhdessä ja samassa liitetiedostossa.

Olemme eronneet. Meillä on yhteishuoltajuus, ja lapset asuvat vuoroviikoin vanhempien luona. Huomioidaanko kummankin huoltajan tulot varhaiskasvatusmaksua määritettäessä?
Vain sen huoltajan, jonka luona lapsi on kirjoilla, tulot huomioidaan varhaiskasvatusmaksun määrityksessä. Ilmoita perhekoon ja huoltajuuden muutoksesta mahdollisimman nopeasti kunnan varhaiskasvatuspalvelujen toimistosihteerille. Ilmoita samalla myös mahdollisesta osoitteenmuutoksesta.

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen


Lapseni ei tarvitse enää varhaiskasvatuspaikkaa. Pitääkö hoitopaikka irtisanoa ja kuinka irtisanominen tehdään?
Hoitopaikka pitää irtisanoa. Tee irtisanominen ensisijaisesti sähköisesti eDaisy-palvelun kohdassa Irtisanomisilmoitus. Muistathan kertoa irtisanomisesta myös varhaiskasvatuspaikan henkilökunnalle. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ei ole irtisanomisaikaa. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa irtisanomisaika voi vaihdella 30 kalenteripäivästä seuraavaan kuukauden viimeiseen päivään. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa sinun tulee tehdä kaksi erillistä irtisanomista: Sano ensin yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusopimus irti päiväkodissa. Täytä tämän jälkeen päiväkodin kanssa palvelusetelin irtisanomislomake ja palauta lomake kunnan varhaiskasvatuspalvelujen toimistosihteerille.

Esiopetus


Lapseni tarvitsee esikoulun lisäksi päivähoitoa. Voinko hakea hoitopaikkaa samalla hakemuksella kuin esiopetusta?
Esiopetusilmoituksella haetaan sekä esiopetukseen että esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta. Tee ensisijaisesti sähköinen hakemus eDaisy-palvelussa. Jos sähköinen hakeminen ei ole sinulle mahdollista, täytä esiopetusilmoituslomake. Jos lapsesi aloittaa esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen yksityisessä päiväkodissa, tee lisäksi uusi palvelusetelihakemus. Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteliä ei voi hakea esiopetusilmoituksella.

Miten esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta haetaan esiopetusilmoituksella?
Hakiessasi esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen valitse esiopetusilmoituksen ”Toivottu hoitomuoto” -kohdassa ”Esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus”.

eDaisy-palvelussa osoita haku toivomaasi päiväkotiyksikköön tai koulujen yhteydessä toimivaan esiopetusryhmään. Koulun yhteydessä toimivaan esiopetusryhmään haet valitsemalla hakutoiveeksi ”Esiopetus” ja merkitsemällä toiveen sijainnista vapaaseen kenttään. ”Tunnit/Päivät”-kohtaan valitse ”Esiopetus enintään 5 t/pv”.

Lomakkeella kirjoita hakutoiveesi ”Esikoulu”-kohtaan. ”Tunnit/Päivät”-kohtaan valitse ”Esiopetus enintään 5 t/pv”. Lapsen tarvitessa vuorohoitoa valitse EO55 tai EO100 sen mukaan, kuinka paljon lapsesi tarvitsee esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta.

Lapseni matka esiopetukseen on 2,5 kilometriä. Saako lapseni kuljetuksen esiopetukseen?
Lapsesi ei saa valitettavasti kuljetusta esiopetukseen. Kuljetuksen voi saada siinä tapauksessa, että matka on vähintään kolme kilometriä.

Kotihoidon tuen kuntalisä


Kontiolahden kunta maksaa kotihoidon tuen kuntalisää. Mistä tiedän, täyttyvätkö kohdallani kuntalisän saamisen perusteet? Miten voin hakea kuntalisää?
Voit saada kotihoidon tuen kuntalisää, kun saat Kelasta kotihoidon tuen hoitorahan lisäksi tulosidonnaista hoitolisää ja mikäli olet joko työnantajan myöntämällä hoitovapaalla tai keskeyttänyt päätoimiset opintosi lapsen kotona hoitamisen ajaksi. Lisäksi perheen kaikkien alle kouluikäisten lasten hoidon on tapahduttava kotona. Kuntalisää ei myönnetä vuosiloman ajalta eikä kolmea kuukautta lyhyemmälle ajalle. Hae kuntalisää ensisijaisesti sähköisesti Miunpalveluissa (tai lomakkeella). Liitä hakemukseen voimassa oleva päätös kotihoidon tuesta, työnantajan todistus hoitovapaasta tai oppilaitoksen todistus päätoimisten opintojen keskeyttämisestä sekä etuutta koskeva verokortti. Kuntalisää maksetaan hakemiskuukautta seuraavan kuukauden alusta alkaen ja talousarviokaudeksi kerrallaan.

Kouluun hakeminen ja koulupaikka


Miten ja milloin kouluun haetaan?
Avaamme kouluun ilmoittautumisen vuosittain tammikuun aikana Wilmassa. Jos sähköinen asiointi Wilmassa ei ole mahdollista, voit ilmoittaa lapsesi myös puhelimitse lähikouluun erikseen ilmoitettavana päivänä tai Oppilastietoilmoitus-lomakkeella hakuaikana. Teemme päätöksen koulupaikasta huhtikuun aikana. Voit hakea lapsellesi koulunkäyntioikeutta muuhun kuin lähikouluun erikseen sivistysjohtajalta. Toissijaiseen kouluun ei ole maksutonta koulukuljetusoikeutta.

Muutamme Kontiolahdelta naapurikuntaan ja lapsemme haluaisi käydä peruskoulun loppuun Kontiolahdella. Onko se mahdollista?
Huoltaja voi hakea oppilaalle koulunkäyntioikeutta muusta kuin oppilaan lähikoulusta. Kontiolahden kunnassa päätöksen asiasta tekee sivistysjohtaja. Toissijaiseen kouluun ei ole maksutonta koulukuljetusoikeutta.

Muutamme Kontiolahden kunnan sisällä uuteen osoitteeseen ja lapsemme lähikoulu vaihtuu. Lapsemme kuitenkin haluaisi käydä alakoulun loppuun tutussa koulussa. Onko se mahdollista?
Huoltaja voi hakea oppilaalle koulunkäyntioikeutta muusta kuin oppilaan lähikoulusta. Asiasta päättää sivistysjohtaja. Toissijaiseen kouluun ei ole maksutonta koulukuljetusoikeutta.

Koulujen työ- ja loma-ajat


Mistä tiedän, milloin koulu alkaa tai milloin joululoma alkaa?
Sivistyslautakunta päättää vuosittain koulujen alkamis-, työ- ja vapaapäivistä. Perusopetuksessa lukuvuodessa on 190 koulupäivää. Niistä vähennetään kuitenkin itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä, mikäli ne sattuvat muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi. Perusopetuksen oppilaiden koulutyön alkamispäivän ratkaisee opetuksenjärjestäjä. Lukuvuoden koulutyö päättyy kaikissa kouluissa lain mukaan viikon 22 viimeisenä arkipäivänä. Muuten opetuksenjärjestäjät voivat päättää koulujen työ- ja loma-ajoista.

Koulukuljetus (perusopetus)


Milloin lapsi voi saada koulukuljetuksen?
Järjestämme koulukuljetuksen 1. ja 2. luokan oppilaille, kun koulumatkan pituus yhteen suuntaan on yli kolme kilometriä. 3.–9. luokan oppilas on oikeutettu koulukuljetukseen, kun koulumatkan pituus yhteen suuntaan on yli viisi kilometriä. Koulukuljetusedun edellytyksenä on, että oppilas käy kunnan osoittamaa lähikoulua.

Lapsemme asuu vuoroviikoin kummankin vanhemman luona. Saako lapsi maksuttoman koulukuljetuksen molemmista kodeista?
Lapsen lähikoulu ja koulukuljetusoikeus määräytyvät sen mukaan, missä lapsi on kirjoilla (väestörekisteriin merkitty vakituinen asuinpaikka). Oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen vain vakituisen asuinpaikan osoitteesta.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta


Miten aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan?
Avaamme uuden lukuvuoden alussa alkavaan toimintaan ilmoittautumisen vuosittain huhtikuussa. Kerhopaikkaa haetaan sähköisesti Wilmassa. Jos sähköinen asiointi Wilmassa ei ole mahdollista, voit hakea lapsellesi kerhopaikkaa lomakkeella. Perustamme uuden lukuvuoden alkaessa aloittavat iltapäiväkerhoryhmät sitovien, määräaikaan mennessä toimitettujen hakemusten pohjalta. Lukuvuoden toiminnan aikana olemassa oleviin iltapäiväkerhoihin on käynnissä jatkuva haku. Perustamme uusia kerhoja varsinaisen hakuajan jälkeen toimitettujen hakemusten pohjalta aikaisintaan syyskuussa.

Keväällä järjestetty haku aamu- ja iltapäivätoimintaan on päättynyt. Voinko vielä hakea lapselleni paikkaa iltapäivätoimintaan?
Voit hakea lapsellesi paikkaa koululaisten aamu- ja/tai iltapäivätoimintaan ensisijaisesti Wilman kautta. Mikäli et pääse tekemään hakemusta Wilmassa, voit hakea kerhopaikkaa lomakkeella. Lähetä lomakehakemus opetuspäällikölle sähköpostitse osoitteeseen leila.kurki@kontiolahti.fi tai postitse osoitteella Kontiolahden kunta, koulutoimisto, Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti.

Onko iltapäivätoiminnasta mahdollista saada maksunalennus tai maksuvapautus? Miten niitä haetaan?
Iltapäivätoiminnan maksuihin on mahdollista saada maksunalennus tai maksuvapautus huoltajan/huoltajien taloudellisen tilanteen perusteella. Kerhomaksujen alentamiseen tai maksuvapautukseen tarvitaan lausunto sosiaalitoimistosta. Lausunnon antaa sosiaaliohjaaja. Ennen lausunnon antamista työikäisten sosiaalipalvelut tekee selvityksen perheen tilanteesta. Sosiaalipalvelujen työntekijät saa parhaiten kiinni soittamalla puhelintunnilla tai lähettämällä soittopyynnön tekstiviestillä tai sähköpostilla.