Usein kysyttyä

Miten katujen talvihoito on järjestetty Kontiolahdella?

Kontiolahden kunnalla ei ole koneita teiden talvihoitoon. Kunta ostaa talvihoidon usealta yrittäjältä, jotka käyttävät talvihoidon laitteilla varustettuja traktoreita. Näille koneyrittäjille korvataan tehty työ käytetyn työajan mukaan. Työtä seurataan traktoreiden paikkatietoa keräävällä ja tallentavalla ohjelmalla. Talvihoito jaetaan yrittäjien kesken sopivan kokoisiin alueisiin, jotta hoito onnistuu kohtuullisessa ajassa. Alueella on myös oltava riittävästi työtä kannattavan toiminnan mahdollistamiseksi. Välillä on lähes lumettomia talvia, jolloin ansiot voivat jäädä pieniksi. Kunnossapitotyöt kilpailutetaan 4–5 vuoden välein.

Tiehöylällä tehtävää polanteen poistoa voidaan ostaa erikseen tarpeen mukaan.
Kunnan hoidettavana ovat Kontioniemen, Kontiorannan, Uuron teollisuusalueen, Kontiolahden kirkonkylän ja Lehmon asuinalueiden väylät (ajoradat, kevyen liikenteen väylät ja raitit).

Miten urakoitsijoille maksetaan?

Kunta maksaa urakoitsijoille käytettyyn työaikaan perustuvan korvauksen. Tehdyt auraukset, hiekoitukset ja polanteen poistot tallennetaan paikkatietoon perustuvan työseurannan avulla. Korvausmallin muuttaminen on mahdollista 4–5 vuoden välein, kun kunnossapitoa kilpailutetaan.

Miksi aurataan vasta sitten kun tulee paljon lunta?

Kontiolahdella lähdetään auraamaan, kun neljän senttimetrin paksuinen, uusi lumikerros on satanut maahan. Kovan sateen aikana aurausreitin loppuun voi kertyä selvästi enemmän lunta. Reitin alusta loppuun auraaminen voi kestää runsaan lumisateen aikana 15 tuntia. Usein aurauksen aikana on välillä siirryttävä hiekoittamaan, ja se jatkaa sitten aurauksen kokonaisaikaa.

Miksi renkaiden tekemiä uria tai tamppautuvaa lunta ei poisteta heti?

Tamppautuneen lumen ns. polanteiden poistoon on varauduttu traktoriin asennettavan takalevyn avulla. Lisäksi jäätä ja erittäin kovaksi tamppautunutta lunta voidaan poistaa tiehöylän eli tiekarhun avulla. Traktorilla polanteen poistoa voidaan tehdä usein, mutta sillä ei saada kovinta jäätä pois ja tiehöylää tarvitaan.

Miksi sohjoa ei poisteta ennen jäätymistä?

Sohjoa on tavoitteena poistaa niin paljon kuin mahdollista. Sään lämmetessä sohjoa syntyy kaikkialle, jolloin sen poistoon tarvitaan koko käytettävissä oleva kalusto. Tässä tilanteessa yrittäjät joutuvat tekemään pitkiä yhtenäisiä työjaksoja teiden kunnossapitämiseksi. Lisäkalustoa ei juurikaan ole saatavilla, koska kaikilla on silloin kiire omissa kohteissaan.

Miksi minun tonttitielleni aurataan lunta enemmän kuin toiselle puolelle?

Kadun ensimmäinen auraus siirtää lunta koko auran leveydeltä eli enemmän kuin sen jälkeen tehtävä toisen puolen auraus. Joissakin tapauksissa tonttiliittymiin siirtyvän lumen määrää voidaan tasata aurauksen suuntaa vaihtamalla. Kaavoituksessa pyritään välttämään umpitietä, koska ne hankaloittavat liikenneväylien kunnossapitoa ja muuta huoltoliikennettä.

Miksi aurattua lumivallia ei poisteta pihoille johtavilta teiltä?

Kadulta auratun lumivallin poistaminen pihaan johtavalta tieltä on kiinteistön omistajan tehtävä. Jos tonttitieliittymään menee kohtuuttoman suuria jäälohkareita yms., auraaja voi avata tonttiliittymän. Kaikkien tonttitieliittyminen lumen poistaminen vaatisi 14 kauhatraktoria runsaalla lumisateella. Näille koneille ei olisi tarjolla muuta työtä, joten kustannukset nousisivat kohtuuttomiksi. Omakotitalojen omistajat voisivat tilata koko pihansa lumityöt yksityisiltä urakoitsijoita. Jos jo kesällä olisi riittävästi tilaajia, voisi yrittäjä suunnitella toimintaansa sen mukaan. Suuri tilaajamäärä alentaisi kustannuksia. Verotuksessa voi saada kotitalousvähennystä myös näistä töistä.   

Poistetaanko jäärouhu tonttiliittymistä tiehöylällä polannetta poistettaessa?

Tässä työssä tiehöylän perässä tulevat traktorit aukaisevat tonttitieliittymät. Tämä on resurssien puitteissa mahdollista tehdä. Näin poistuu monesti raskas ja hankala työ kiinteistöjen omistajilta.

Miksi ajetaan ajetaan aura ylhäällä, vaikka auraamista olisi?

Aurauskoneet joutuvat tekemään siirtymisiä työalueelleen. Auraajat voivat tehdä työtään vain omalla sopimusalueellaan. Optimitilanteessa aurattaisiin aina, kun liikutaan auran kanssa, mutta sopimuksia ei voida tehdä niin joustaviksi ja kunnossapitäjien vastuualueita ylittäviksi. Kunnossapitäjiä ovat Pohjois-Karjalassa esimerkiksi kunnat, ely-keskus, VR, kiinteistönhuolto ja yksityiset yrittäjät itse.

Minne poistetut lumet viedään?

Kontiolahdella ei ole varsinaista lumenkaatopaikkaa. Tarvittaessa lumet siirretään lähelle paikkoihin, kuten puisto- tai metsäalueille, joissa niistä on mahdollisimman vähän haittaa näköesteenä tai sulamisvesien takia.

Miksi hiekoitetaan myös pakkasella?

Hiekoitusta tehdään myös pakkasella, jos tien pinnalla on näkyvissä jäätä tai pakkasesta huolimatta liukasta. Hiekoitusta tehdään myös, kun ennakoidaan sään lauhtumista tai alijäähtyneen veden satamista. Joskus käy kuitenkin niin, että yllättäen sataa lunta ja hiekka siirtyy aurauksessa lumen kanssa ainakin osittain sivuun. Joskus hiekoituksen tarve on haasteellista arvioida, mutta tarpeettomia hiekoituksia on tehty kuitenkin vähän.

Miksi hiekoitusta tehdään luonnonhiekalla?

Yleensä liukkauden estoon käytetään luonnonhiekkaa tai murskattua sepeliä (tai näiden kahden sekoitusta). Kummassakin on hyvät puolensa. Luonnonhiekka toimii kohtuullisen hyvin liukkaudenestona. Se on ystävällisempi polkupyörän renkaille ja kohtuullisen edullista. Sepeli estää liukkautta pidemmän ajan, on hieman pitävämpi, yksinkertaisempi levittää ja pölyää vähemmän etenkin keväällä harjattaessa. Kontiolahden kunnan kunnossapidossa käytetään luonnonhiekkaa, mutta sepelin käyttöön siirtymistä harkitaan syksystä 2018 lähtien.

Muuttuuko mikään, vaikka annetaan palautetta?

Kyllä muuttuu. Uudistukset tapahtuvat vaiheittain. Palautteet ovat tärkeitä ja niitä kerätään talteen jatkuvasti. Kuntalaisten näkökulmaa pyritään huomioimaan pienissä ja suurissa sekä nopeissa että pitkän tähtäimen uudistuksissa. Yksi kehitysmahdollisuus on keväällä 2018, kun kunnan liikenneväylien talvihoito kilpailutetaan. Sen yhteydessä on mahdollista muuttaa talvihoidon konetyön resurssia, ohjausta ja kokonaisuutta paremmin käyttäjien ja kuntalaisten tarpeisiin ja odotuksiin sopivaksi. Kehittäminen ei kuitenkaan lopu tähän vaan jatkuvana tavoitteena on liikkujien tyytyväisyys, oppiminen ja helppo osallistuminen kehittämiseen.

Miten voin antaa palautetta?

Palautetta voit antaa sähköpostitse tai puhelimitse.