Murupolku

Kontio-VakaDigi: Huoltajille

Tältä sivulta löydät huoltajille suunnattua tietoa Kontiolahden kunnan varhaiskasvatuksessa sekä esiopetuksessa toteutuvasta medialukutaidon, digiosaaminen sekä ohjelmoinnillisten taitojen opetuksesta. Medialukutaito ja digiosaaminen ovat olennainen osa nykyaikaista varhaiskasvatusta, mitä ohjaa Opetushallituksen Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma (2022).

Varhaiskasvatuksessa painotetaan, että mediaan ja digitaalisiin laitteisiin liittyvällä toiminnalla on aina pedagoginen tarkoitus - eli se tähtää jonkin uuden taidon oppimisen edistämiseen. Keskeisenä tavoitteena on taata jokaiselle lapselle tasavertaiset mahdollisuudet oppia median ja digilaitteiden käyttöä turvallisesti ja vastuullisesti aikuisen ohjauksessa. Näin tuetaan lapsen tasapainoisen mediasuhteen kehittymistä sekä ennaltaehkäistään median käyttöön liittyviä haittoja. Medialukutaito, digiosaaminen sekä ohjelmoinnillinen ajattelu ovat myös tärkeä osa nykypäivän oppimisvalmiuksia. 
 

Media ja digi osallistavat yhteiseen tekemiseen

Varhaiskasvatuksessa sekä esiopetuksessa suosimme laadukkaita digitaalisia ympäristöjä ja pedagogisia lähestymistapoja, jotta media ja digitaalisuus ovat luonteva ja tasapainoinen osa varhaiskasvatuksen arkea. Median ja digin parissa toimiminen on lyhytkestoista ja usein vain yksi osa toiminnasta.  Vältämme pitkäkestoista ja passivoivaa ruutuaikaa valitsemalla sen sijaan toimintatapoja, jotka aktivoivat lapsia liikkumaan ja osallistavat heitä yhteisölliseen oppimiseen. Lasten kanssa mm. valokuvataan ja videoidaan, tutustutaan digilaitteiden käyttöön ja niihin liittyviin yhteisiin sääntöihin sekä harjoitellaan tiedonhakua lapsia kiinnostavista aiheista. Lisäksi rikastamme esimerkiksi liikuntahetkiä musiikin ja äänimaailmojen avulla sekä harjoittelemme medialukutaitoa myös perinteisen median muotojen, kuten kuvakirjojen ja satujen parissa. Työntekijät varmistavat, että lasten kanssa käytettävä media- ja digisisältö on aina ikätason mukaista ja toteutuu pedagogisesti Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti määriteltynä. Näin mahdollistamme jokaiselle lapselle turvallisen oppimisympäristön tutustua teknologiaan ja harjoitella vastuullista mediankäyttöä yhdessä aikuisen kanssa.

 

Pienen lapsen mediakasvatus on yhteinen asia

Jäikö jokin askarruttamaan tai haluatko tietää lisää lapsesi ryhmän tavoista käyttää mediaa ja digiä pedagogisesti? Onko sinulla huolenaiheita liittyen lapsesi mediankäyttöön? Lisätietoa löydät alapuolelta vanhemmille suunnatusta materiaalista. Voit myös aina kysyä ja keskustella aiheesta lisää lapsesi ryhmän kasvattajien kanssa!

Kontio-VakaDigi: Linkkejä huoltajille