Vammaisneuvosto (teksti)

Vammaisneuvostomme tehtävänä on muun muassa seurata vammaisten henkilöiden elinolojen kehitystä kunnassa ja seurata vammaisten henkilöiden elinoloihin vaikuttavaa yhteiskunnallista päätöksentekoa.

Lisäksi vammaisneuvoston tehtävänä on edistää vammaisten yhdenvertaista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin ja edistää vammaisjärjestöjen toimintaa; tehdä yhteistyötä kunnan toimialojen ja muiden organisaatioiden kanssa; järjestää itse ja yhteistyössä muiden kanssa toimialaansa liittyviä tilaisuuksia. Vammaisneuvostomme voi tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja toimialaansa kuuluvista asioista.

Vammaisneuvostomme laatii toimintasuunnitelman ja toimintakertomuksen vuosittain.

Tutustu myös Kontiolahden kunnan Vammaispoliittiseen ohjelmaan vuosille 2021-2024.

Vammaisneuvoston jäsenet

Vammaisneuvoston jäsenet