Sisältö tonttialue Kirkonkylä (tontit)

Kirkonkylä

 

Uusin tonttialueemme, Kärki,  sijaitsee kirkonkylän taajaman luoteisosassa, Saposen suunnalla. Alueelta on noin 1,5 kilometrin matka keskustan palvelujen äärelle. 

Rakennusluvan saaminen tällä alueella edellyttää tontin pohjatutkimusta.

--------

TONTTITARJOUSKILPAILU 29.1.–19.2.2020

KÄRJEN ALUEEN RIVITALOTONTIT (AR)

Luovutamme Kärjen alueelta kaksi rivitalotonttia (AR) tarjouskilpailun perusteella teknisen lautakunnan 29.10.2019 päättämien hakuehtojen mukaisesti. Tällä sivulla oikealla olevassa Tutustu lisää -kohdassa on tarjouskilpailun kohteena olevien tonttien yleisesite pinta-ala- ja rakennusoikeustietoineen. Muut tiedot löytyvät karttapalvelustamme erillisinä liitetiedostoina. Tästä karttapalveluun.

Kirjallinen tarjous on laadittava siten, että siitä ilmenee tarjoaja yhteystietoineen, tarjouksen kohteena oleva tontti ja tontista tarjottu kokonaishinta. Hakuehtojen mukaisesti tontti luovutetaan ainoastaan niille tarjouksen tehneille henkilöille tai yrityksille, joiden tiedot ovat tarjouksessa. Yrityksen kohdalla luovutus voidaan tehdä myös perustettavan yhtiön lukuun. Muut ehdot on luettavissa teknisen lautakunnan päätöksestä.

Tarjousten jättöaika päättyy keskiviikkona 19.2. klo 14.00, johon mennessä suljetut tarjoukset tulee toimittaa osoitteella:
Kontiolahden kunta
Tontit
Keskuskatu 8
81100 Kontiolahti

Kuoreen tulee merkitä "TONTTITARJOUS".

--------

ERILLISPIENTALOTONTTIEN (AO) JATKUVA HAKU KÄRJEN ALUEELLA

Haku alkaa keskiviikkona 29.1.2020 klo 12.00.

Tällä alueella AO-tontille (korttelit 293 ja 296) voi rakentaa yhden asuinrakennuksen, joka on 1- tai 2-asuntoinen pientalo. Alueella ei sallita perinteistä paritaloa, jossa kylmät tilat erottavat asuinhuoneistot toisistaan.

Korttelin 293 tonttien takarajalla oleva nykyinen avo-oja tuollaan vesihuoltosuunnitelman mukaisesti putkittamaan ja täyttämään. Korttelin 293 tontin nro 2 pohjoisreunalla, tontin nro 3 vastaisella rajalla, on tontin rakentamista rajoittava maanalainen hulevesiputki, jonka päälle ja turva-alueelle ei voi rakentaa.

Tonteille haku tapahtuu karttapalvelumme kautta sähköisesti. Tästä karttapalveluun. 

ASUINPIENTALOTONTIN (AP) JATKUVA HAKU

Haku alkaa keskiviikkon 19.2.2020 klo 12.00.

Kärjen alueella on vapaana yksi AP tontti korttelissa 292, tontti 1. Kaavamääräys sallii tontille omakotitalon, paritalon tai pienimuotoisen rivitalon rakentamisen rakennusoikeuden puitteissa. Huomaathan, että tämän tontin haku alkaa keskiviikkonan 19.2. klo 12.00. Ennen hakuajan alkua palautettua hakemusta emme huomioi.  Esite ym materiaali tontista löytyy kuitenkin  karttapalvelustamme jo tiistain 18.2 aikana.

Tontit: 6

Tontin numero:
Kortteli 293, tontti 2
Hinta:
16 288 €
Pinta-ala:
1303 m²
Rakennusoikeus:
326 k-m²
Lisätiedot: Vuokratonttina 814 €/v (sidottu indeksiin). Rakennusluvan saaminen edellyttää tontin pohjatutkimusta. HUOM! Rakentamista rajoittava hulevesiputki tontin nro 3 vastaisella rajalla. Rakennuspaikan osoite: Saposenlahdentie 18.
Tontin numero:
Kortteli 293, tontti 3
Hinta:
16 250 €
Pinta-ala:
1300 m²
Rakennusoikeus:
325 k-m²
Lisätiedot: Vuokratonttina 813 €/v (sidottu indeksiin). Osoite: Saposenlahdentie 20. Rakennusluvan saaminen edellyttää tontin pohjatutkimusta.
Tontin numero:
Kortteli 293, tontti 4
Hinta:
15 850 €
Pinta-ala:
1268 m²
Rakennusoikeus:
317 k-m²
Lisätiedot: Vuokratonttina 793 €/v (sidottu indeksiin). Osoite: Saposenlahdentie 22. Rakennusluvan saaminen edellyttää tontin pohjatutkimusta.
Tontin numero:
Kortteli 293, tontti 5
Hinta:
14 475 €
Pinta-ala:
1158 m²
Rakennusoikeus:
290 k-m²
Lisätiedot: Vuokratonttina 724 €/v (sidottu indeksiin). Osoite: Saposenlahdentie 24. Rakennusluvan saaminen edellyttää tontin pohjatutkimusta.
Tontin numero:
Kortteli 296, tontti 2
Hinta:
15 488 €
Pinta-ala:
1239 m²
Rakennusoikeus:
310 k-m²
Lisätiedot: Vuokratonttina 774 €/v (sidottu indeksiin). Osoite: Saposenlahdentie 15. Rakennusluvan saaminen edellyttää tontin pohjatutkimusta.
Tontin numero:
Kortteli 296, tontti 3
Hinta:
16 838 €
Pinta-ala:
1347 m²
Rakennusoikeus:
337 k-m²
Lisätiedot: Vuokratonttina 842 €/v (sidottu indeksiin). Osoite: Saposenlahdentie 17. Rakennusluvan saaminen edellyttää tontin pohjatutkimusta.
Tontin numero:
Kortteli 292, tontti 1
Hinta:
24 150 €
Pinta-ala:
1932 m²
Rakennusoikeus:
483 k-m²
Lisätiedot: Vuokratonttina 1208 €/v (sidottu indeksiin). Osoite: Saposenlahdentie 21. Rakennusluvan saaminen edellyttää pohjatutkimusta. Haku tontille alkaa 19.2. klo 12.00.