Yksityistiet

KONTIOLAHDEN KUNNAN AVUSTUKSET YKSITYISTEN TEIDEN PITOON VUONNA 2023
 

Avustusten hakumenettely vuonna 2023:

Vuoden 2023 kunnossapitoavustukset myönnetään ilman eri hakemista niille, jotka ovat vuonna 2022 saaneet myönteisen avustuspäätöksen ja joilla ei ole tullut muutoksia avustuksen myöntämisperusteisiin. 

Kunnossapidon avustukset:

Kunnossapitoavustuksen ehdot:
Tien asemaan perustuvat avustuksen edellytykset ovat seuraavat:
- tien avustettava vähimmäispituus vakinaiselle asunnolle saakka on 300 m tai tiellä on paikkakunnalle huomattavaa merkitystä
- tien avustuspituudeksi lasketaan umpitiellä toiseen tiehen liittymisen ja liittymästä kaukaisimman vakinaisesti asutun
talouden välinen tieosuus
- läpiajettavalla tiellä voidaan koko tien läpiajettava osuus katsoa avustuskelpoiseksi
- tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot Maanmittauslaitoksen pitämässä yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon
tietojärjestelmässä (Digiroad) ovat ajantasaiset

Uusien avustusta hakevien teiden pitäjien ja niiden, joilla on tullut muutoksia vuoden 2022 avustuksen myöntämisperusteisiin on tehtävä uusi hakemus. Hakemukset tehdään sähköisellä lomakkeella. Hakemuksen jättöaika on päättynyt 31.5.2023.

 

Peruskorjausavustukset:

Pääperiaatteena on ollut, että kunta avustaa 20 %:n osuudella niitä yksityisteiden peruskorjauksia, joille on myönnetty valtion avustusta. Tarveharkinnan mukaan kunta on kuitenkin myöntänyt avustuksia myös muille peruskorjauskohteille.

Tarveharkinnan perusteena käytettävät edellytykset ovat seuraavat:
-     tien avustettava vähimmäispituus vakinaiselle asunnolle saakka on 300 m tai tiellä on paikkakunnalle huomattavaa merkitystä
-     tien avustuspituudeksi lasketaan umpitiellä toiseen tiehen liittymisen ja liittymästä kaukaisimman vakinaisesti asutun talouden välinen tieosuus
-     läpiajettavalla tiellä voidaan koko tien läpiajettava osuus katsoa avustuskelpoiseksi
-     tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot Maanmittauslaitoksen pitämässä yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuveron tietojärjestelmässä (Digiroad) ovat ajantasaiset
-     avustuksen käyttö tien olennaisiin parannuksiin (kuivatus, kantavuus)
-     tiekunnan oman rahoituksen edellytykset (asuttujen kiinteistöjen tiheys yms.)
-     liikenneturvallisuuden parantaminen

Avustukset haetaan sähköisesti. Vuoden 2023 määrärahoista myönnettäviin avustuksiin hakemuksen jättöaika on päättynyt 30.11.2023.