Yksityistiet

KONTIOLAHDEN KUNNAN AVUSTUKSET YKSITYISTEN TEIDEN PITOON VUONNA 2021/ 
MUUTOKSET AIEMPAAN KÄYTÄNTÖÖN

 

Kunnossapidon avustusten muuttunut haku

Avustusten hakumenettely vuonna 2021:

Vuoden 2021 kunnossapitoavustukset myönnetään ilman eri hakemista niille, jotka ovat vuonna 2020 saaneet myönteisen avustuspäätöksen ja, joilla ei ole tullut muutoksia avustuksen myöntämisperusteisiin. 

Uusien avustusta hakevien teiden pitäjien ja niiden, joilla on tullut muutoksia avustusten saannin edellytyksiin vuoden 2020 jälkeen, on tehtävä uusi hakemus. 

Sähköiset hakemukset tulee jättää Miunpalveluiden kautta. 
Hakemuksen jättöaika päättyy 30.6.2021.

Tien asemaan perustuvat avustuksen edellytykset ovat seuraavat:

-    tien avustettava vähimmäispituus vakinaiselle asunnolle saakka on 300 m tai tiellä on paikkakunnalle huomattavaa merkitystä
-    tien avustuspituudeksi lasketaan umpitiellä toiseen tiehen liittymisen ja liittymästä kaukaisimman vakinaisesti asutun talouden välinen tieosuus
-    läpiajettavalla tiellä voidaan koko tien läpiajettava osuus katsoa avustuskelpoiseksi
-    tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot Maanmittauslaitoksen pitämässä yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuveron tietojärjestelmässä (Digiroad) ovat ajantasaiset

Avustuksen suuruus:
1.    luokka – 650 €/km
2.    luokka – 420 €/km
3.    luokka – 340 €/km
4.    luokka – 250 €/km
 

Peruskorjausavustukset

-    Pääperiaatteena on, että kunta avustaa 20 %:n osuudella niitä yksityisteiden peruskorjauksia, joille on myönnetty valtion avustusta. Tarveharkinnan mukaan kunta on kuitenkin myöntänyt avustuksia myös muille peruskorjauskohteille.

Tarveharkinnan perusteena käytettävät edellytykset ovat seuraavat:

•    tien avustettava vähimmäispituus vakinaiselle asunnolle saakka on 300 m tai tiellä on paikkakunnalle huomattavaa merkitystä
•    tien avustuspituudeksi lasketaan umpitiellä toiseen tiehen liittymisen ja liittymästä kaukaisimman vakinaisesti asutun talouden välinen tieosuus
•    läpiajettavalla tiellä voidaan koko tien läpiajettava osuus katsoa avustuskelpoiseksi
•    tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot Maanmittauslaitoksen pitämässä yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuveron tietojärjestelmässä (Digiroad) ovat ajantasaiset
•    avustuksen käyttö tien olennaisiin parannuksiin (kuivatus, kantavuus)
•    tiekunnan oman rahoituksen edellytykset (asuttujen kiinteistöjen tiheys yms.)
•    liikenneturvallisuuden parantaminen


-    Avustuksia myönnetään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa.

-    Avustukset haetaan Miunpalveluiden kautta. Vuoden 2021 määrärahoista myönnettäviin avustuksiin on hakemus jätettävä viimeistään 30.11.2021.