Yksityistiet

KONTIOLAHDEN KUNNAN AVUSTUKSET YKSITYISTEN TEIDEN PITOON VUONNA 2021
 

Peruskorjausavustukset

-    Pääperiaatteena on, että kunta avustaa 20 %:n osuudella niitä yksityisteiden peruskorjauksia, joille on myönnetty valtion avustusta. Tarveharkinnan mukaan kunta on kuitenkin myöntänyt avustuksia myös muille peruskorjauskohteille.

Tarveharkinnan perusteena käytettävät edellytykset ovat seuraavat:

•    tien avustettava vähimmäispituus vakinaiselle asunnolle saakka on 300 m tai tiellä on paikkakunnalle huomattavaa merkitystä
•    tien avustuspituudeksi lasketaan umpitiellä toiseen tiehen liittymisen ja liittymästä kaukaisimman vakinaisesti asutun talouden välinen tieosuus
•    läpiajettavalla tiellä voidaan koko tien läpiajettava osuus katsoa avustuskelpoiseksi
•    tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot Maanmittauslaitoksen pitämässä yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuveron tietojärjestelmässä (Digiroad) ovat ajantasaiset
•    avustuksen käyttö tien olennaisiin parannuksiin (kuivatus, kantavuus)
•    tiekunnan oman rahoituksen edellytykset (asuttujen kiinteistöjen tiheys yms.)
•    liikenneturvallisuuden parantaminen


-    Avustuksia myönnetään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa.

-    Avustukset haetaan Miunpalveluiden kautta. Vuoden 2021 määrärahoista myönnettäviin avustuksiin on hakemus jätettävä viimeistään 30.11.2021.
 

Ota yhteyttä: