Yleistä varhaiskasvatuksesta sisältö

Tärkeä tehtävämme on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista. Toimimme siten, että opeteltavat tiedot ja taidot vahvistavat tasa-arvoa sekä lapsesi osallisuutta ja aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa.

Noudatamme toiminnassamme varhaiskasvatuslakia ja -suunnitelmaa, jonka tehtävänä on tukea ja ohjata varhaiskasvatuksen järjestämistä, toteuttamista ja kehittämistä. Edistämme laadukkaan ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteutumista varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Painotamme toiminnassamme positiivista pedagogiikkaa, lapsesi vahvuuksien tukemista ja liikunnallisuuteen ohjaamista.

Voimme järjestää lapsellesi toiminnan kunnallisessa päiväkodissa, perhepäivähoidossa, avoimessa varhaiskasvatuksessa tai yksityisessä päiväkodissa. Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada 20 tuntia viikossa varhaiskasvatusta. Laajempi oikeus on mahdollista silloin, kun huoltajat ovat kokoaikaisesti työssä, päätoimisia opiskelijoita, yrittäjiä tai se on muuten perusteltua lapsen tai perheen tukemiseksi.

Varhaiskasvatuksen tietovaranto - Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä.