Ympäristönsuojelumääräykset -teksti

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset ja ne tulivat voimaan vuoden 2019 alussa.

Poikkeamiset ympäristönsuojelumääräyksistä ratkaisee ympäristöpäällikkö viranhaltijapäätöksellä. Ympäristöpäällikkömme antaa mielellään neuvontaa ja ohjeistusta ympäristönsuojelumääräyksistä.

 

Ota yhteyttä: