Kotihoidon tuki

Lakisääteinen kotihoidon tuki

Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka lasta hoidetaan kotona eikä hänellä ole kunnallista päivähoitopaikkaa. Perheessä on oltava vähintään yksi alle 3-vuotias lapsi.

  • hoitoraha yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta 342,53 €/kk
  • lisäksi muista alle 3-vuotiaista lapsista kustakin 102,55 €/kk
  • lisäksi muista alle kouluikäisistä lapsista kustakin 65,89 €/kk
  • hoitolisä: enintään 183,31 €/kk perheen tulojen mukaan

Kotihoidon tukea haetaan Kelasta.

Kotihoidontuen kuntalisän myöntämisperusteet 1.2.2015

  • voidaan myöntää vanhempainrahakauden jälkeen yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta 100 €/kk siihen saakka, kunnes lapsi täyttää kolme vuotta
  • sisarkorotus jokaisesta muusta kotona hoidettavasta alle kouluikäisestä lapsesta 25 €/kk  Kotihoidontuen kuntalisän myöntämisperusteet 1.2.2015

Kotihoiden tuen kuntalisää haetaan kuntalisähakemuksella. Sähköinen kuntalisähakemus ei ole toistaiseksi käytössä. Kuntalisä on veronalaista tuloa.

Yhteystiedot

Varhaiskasvatuksen päällikkö
Piia Silventoinen-Litja
p. 040 809 6797
piia.silventoinen-litja@
kontiolahti.fi

Toimistosihteeri
Marjatta Myyry
p. 050 437 3426
marjatta.myyry@
kontiolahti.fi

Toimistosihteeri
Tiina Hiltunen
p. 050 365 5502
tiina.hiltunen@
kontiolahti.fi