Jokamiehenoikeudet

Suomessa ja Pohjoismaissa on laajat, paljon käytetyt ja arvostetut jokamiehen-
oikeudet, jotka antavat kaikille oikeuksia ja velvollisuuksia liikkua ja virkistäytyä vapaasti hienossa luonnossamme. Pohjana laajoille jokamiehenoikeuksille on jokamiehen käytön häiriöttömyys ja tilapäisyys.

Lisää jokamiehenoikeuksista voi lukea lisää ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta.

Yhteystiedot

Ympäristöpäällikkö
Antti Suontama
p. 050 428 5123
antti.suontama@

kontiolahti.fi